Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-03-1997 ]

Δ.423/186/24.03.1997 Εκπτώσεις λόγω κύκλου εργασιών (τζίρου)

(Εκπτώσεις λόγω κύκλου εργασιών (τζίρου) )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΕκπτώσεις λόγω κύκλου εργασιών (τζίρου) Δ.423/186/24.3.1997

1. Σε συνέχεια της 1083953/4559/1298/ ΕΔΥΟ, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 33 και 2 του άρθρου 11 του Ν.2386/96 και της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.2399/96, που αντικατέστησαν και συμπλήρωσαν τις παραγράφους 1 και 5
(περιπτ. α' και γ') του άρθρου 15 του Ν.1642/1986, και κατόπιν σχετικών ερωτημάτων διαφόρων τελωνείων, σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά ότι, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη για συμψηφισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των αριθμ. Δ.634/12.5.93 και Δ.635/29.4.93 ΑΥΟ, οι εκπτώσεις λόγω κύκλου εργασιών (τζίρου), που χορηγούνται από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές προς τους πελάτες τους και οι οποίες εμφανίζονται στα προσκομιζόμενα στα Τελωνεία φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια πώλησης, πιστωτικά τιμολόγια), θα πρέπει να προσκομίζεται στο Τελωνείο, με ευθύνη του εγκεκριμένου αποθηκευτή, θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης γνωστοποίησης των χορηγουμένων εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών (τζίρου), που καταθέτει στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία του ΔΟΥ σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της ενότητας Β της παραγράφου 2, της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου.

2. Εξυπακούεται ότι, χωρίς την προσκόμιση του αντιγράφου αυτού, το οποίο πρέπει να φυλάσσεται σε σχετικό φάκελο στο αρμόδιο τμήμα του Τελωνείου ως δικαιολογητικό, τα Τελωνεία δεν θα αναγνωρίζουν για συμψηφισμό το ΦΠΑ που αναλογεί στις χορηγούμενες εκπτώσεις λόγω κύκλου εργασιών (τζίρου), από το ΦΠΑ που αναλογεί στις εκροές (πωλήσεις) του εγκεκριμένου αποθηκευτή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο