Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-06-1997 ]

Δ.746/335/03.06.1997 Εφαρμογή ή μη του άρθρου 33 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν.1165/1918), στις περιπτώσεις διαφοράς φορολογητέας αξίας αυτοκινήτων οχημάτων προερχομένων από άλλα Κ-Μ της Ε.Ε., που προκύπτει λόγω προσαύξησης της αξίας του τιμολογίου αγοράς από τη ΔΙΠΑΕ

(Εφαρμογή ή μη του άρθρου 33 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν.1165/1918), στις περιπτώσεις διαφοράς φορολογητέας αξίας αυτοκινήτων οχημάτων προερχομένων από άλλα Κ-Μ της Ε.Ε., που προκύπτει λόγω προσαύξησης της αξίας του τιμολογίου αγοράς από τη ΔΙΠΑΕ )

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροιΕφαρμογή ή μη του άρθρου 33 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν.1165/1918), στις περιπτώσεις διαφοράς φορολογητέας αξίας αυτοκινήτων οχημάτων προερχομένων από άλλα Κ-Μ της Ε.Ε., που προκύπτει λόγω προσαύξησης της αξίας του τιμολογίου αγοράς από τη ΔΙΠΑΕ
Δ.746/335/3.6.1997

1. Παίρνοντας αφορμή από σχετικά με το αντικείμενο του θέματος ερωτήματα, σας γνωρίζουμε ότι:

α) Οι διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν.1165/1918), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, έχουν εφαρμογή μόνο στις περιπτώσεις τελωνισμού εισαγομένων από τρίτες χώρες αγαθών.

β) Η κατάθεση στα Τελωνεία, μετά την 31.12.1992, της Ειδικής Δήλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 80 και 92 του Ν.2127/1993 και 31 παραγρ. 7 του Ν.1642/1986, για τη βεβαίωση και είσπραξη του ΕΦΚ και του αναλογούντος ΦΠΑ, δεν έχει τα στοιχεία του Τελωνισμού αγαθών εισαγομένων από τρίτες χώρες, αλλά αποτελεί διοικητικό μέτρο στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας των αγαθών, για την είσπραξη των παραπάνω επιβαρύνσεων.

2. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, οι διατάξεις του άρθρου 33 του Τελωνειακού Κώδικα (Ν.1165/1918) δεν μπορεί να τύχουν εφαρμογής στις περιπτώσεις προσαύξησης από τη ΔΙΠΑΕ της αναγραφομένης στα τιμολόγια αγοράς αξίας των
αυτοκινήτων οχημάτων, όταν αυτά αγοράζονται από τα άλλα Κ-Μ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο