Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-08-1997 ]

ΠΟΛ.1231/13.8.1997 Παράταση προθεσμίας καταβολής οφειλομένων δόσεων χρεών που ρυθμίστηκαν με διατάξεις νόμων

(Παράταση προθεσμίας καταβολής οφειλομένων δόσεων χρεών που ρυθμίστηκαν με διατάξεις νόμων )

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα 13 Αυγούστου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1085298/7344-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: 16η (Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ: Α'

ΠΟΛ.: 1231

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής οφειλομένων δόσεων χρεών που ρυθμίστηκαν με διατάξεις νόμων.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α') για ρύθμιση βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο.

2. Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.2443/1996 (ΦΕΚ 265/Α'/3.12.1996).

3. Τις διατάξεις της παραγρ. 13 του άρθρου 15 του Ν.2198/1994 που ισχύουν και στη συγκεκριμένη ανωτέρω περίπτωση με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις προθεσμίες καταβολής των ρυθμισθέντων βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

4. Το γεγονός ότι έχουν υποβληθεί αιτήματα οφειλετών του Δημοσίου, οι οποίοι κατέβαλαν μεν δόσεις της ρύθμισης των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 και 16 του άρθρου 9 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α') και της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.2443/1996 (ΦΕΚ 265 Α'), απώλεσαν όμως αυτή λόγω μη καταβολής δύο συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων και ζητούν να ενταχθούν στις ευεργετικές διατάξεις της.

5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

6. Την αριθμ. 1107147/1239/0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β') κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε μέχρι 30.9.1997 την ημερομηνία καταβολής των δόσεων των οφειλών, προς το Δημόσιο που ρυθμίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 και 16 του άρθρου 9 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α') και της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.2443/1996 (ΦΕΚ 265 Α'). Στην εν λόγω ρύθμιση συνεπώς επανεντάσσονται όσοι έχουν καταβάλλει τουλάχιστον την 1η δόση της ρύθμισης και μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 1997 καταβάλλουν όλες τις καθυστερούμενες δόσεις οι οποίες θα επιβαρύνονται στο σύνολο, κεφάλαιο
και προσαύξηση, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής της α' δόσης της ρύθμισης με προσαύξηση 5% (πέντε τοις εκατό) ανά μήνα καθυστέρησης καταβολής σύμφωνα με τη ρύθμιση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο Β' τεύχος αυτής.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο