Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-07-2012 ]

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ31/5/22.6.2012 Αναπροσαρμογή Συντάξεων

(Αναπροσαρμογή Συντάξεων)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 22- 6- 2012
Αριθ. Πρωτ.: Γ31 /5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΘΕΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, ΤΚ 10241
Γραφεία: Χαλκοκονδύλη 17, ΤΚ 10432
Πληροφορίες: Ε.Κουκλάκη
Αριθ. τηλ.: 2106783605, 2106743238 
FAX: 2106744379 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή Συντάξεων» 

Σας γνωρίζουμε ότι:

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 23 του Ν.4002/2011 μειώνονται από 1-7-2011 κατά ποσοστό:

α) 20% τα ποσά του ειδικού επιδόματος του Ν.3075/2002 των μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων (Μ.Κ 25, 26,27,28) και

β) 25% τα ποσά του ειδικού επιδόματος του άρθρου 38 του Ν. 3205/2003 (Μ.Κ από 29 μέχρι 38) τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω σας στέλνουμε πίνακα όπως διαμορφώνονται τα ποσά των επιδομάτων αυτών και παρακαλούμε να μεριμνήσετε για τον ανακαθορισμό των συντάξεων καθώς και τον αντιλογισμό των επιπλέον εισπραχθέντων ποσών από 1-7-2011 των συνταξιούχων του Ν.3163/55 και Ν.Δ 4277/62

Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 εδάφ.ε΄ και του άρθρου 17 του Ν. 4024/2011 τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3205/2003 σχετικά με τη χορήγηση οικογενειακής παροχής για όσους εξέλθουν από την υπηρεσία από 1-11-2011 και θα ισχύουν τα παρακάτω:

α) Δεν καταβάλλεται οικογενειακή παροχή συζύγου

β) Το ποσό της προσαύξησης οικογενειακής παροχής λόγω τέκνων διαμορφώνεται ως κατωτέρω:

- πενήντα ευρώ (50€) για ένα τέκνο,
- εβδομήντα ευρώ (70€) συνολικά για δύο τέκνα
- εκατόν είκοσι ευρώ (120€) συνολικά για τρία τέκνα
- εκατόν εβδομήντα ευρώ (170€) συνολικά για τέσσερα τέκνα και επιπλέον εβδομήντα ευρώ (70€) για καθένα από το πέμπτο τέκνο και άνω.

γ) Το ποσό της οικογενειακής παροχής δεν εξαρτάται από τη σειρά γεννήσεως των τέκνων, αλλά από τον αριθμό των τέκνων.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΓΑΤΗ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο