Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-07-2012 ]

Αρ. πρωτ.: 32491/ΔΕ-3873/18.7.2012 Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΔΕ

(Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΔΕ)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2012
Αρ. Πρωτ.:32491/ΔΕ-3873

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ B΄

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Συντάγματος 
Ταχ. Κώδικας : 101 80
Πληροφορίες : Ελένη Μεγαγιάννη
Τηλ. : 210-3332918

ΘΕΜΑ : Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΔΕ

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 40055/ΔΕ-6884/16-9-2011 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου μας η Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συλλέγει στοιχεία όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων του ΠΔΕ ανά ΣΑ και έργο στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) εθνικό σκέλος,

β) υπόλοιπα του Γ’ ΚΠΣ (αφορά έργα που συμπεριλαμβάνονται στις εκθέσεις ολοκλήρωσης των Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ) και υποχρεώσεις από λοιπά συγχρηματοδοτούμενα έργα (π.χ. ΕΟΧ),

γ) υπόλοιπα του Γ’ ΚΠΣ (αφορά έργα του Γ’ ΚΠΣ που η αποπληρωμή τους επιβαρύνει Εθνικούς Πόρους) και

δ) ΕΣΠΑ (συμπεριλαμβανομένου ΕΠ Μπαλτατζή και ΕΠ Αλιεία).

Στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής και ειδικότερα για τη σωστή τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων καθώς και για την υλοποίηση της αναχαίτισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών παρακαλούμε εφ εξής, στην αποστολή των παραπάνω στοιχείων να γίνεται διάκριση των οφειλών που αποτελούν υποχρεώσεις των υπηρεσιών των φορέων του ΠΔΕ και των οφειλών που αποτελούν υποχρεώσεις των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους.

Αυτό θα διευκολύνει την συνεργασία της ΔΔΕ με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο πλαίσιο των σωστών στοιχείων καθώς η υπηρεσία μας προβαίνει κάθε μήνα σε διασταύρωση των στοιχείων αυτών με τα αντίστοιχα συγκεντρωτικά που λαμβάνει από τους Φορείς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας, θέτοντας ως αφετηρία εφαρμογής των παραπάνω την περίοδο αναφοράς των ληξιπρόθεσμων οφειλών έως την 31/7/2012.Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Πετράκος

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο