Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-08-1997 ]

ΠΟΛ.1227/13.8.1997 Παράταση προθεσμίας υποβολής αναλυτικών καταστάσεων που περιέχουν στοιχεία,από πράξεις παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, του πρώτου και δεύτερου τριμήνου του έτους 1997

(Παράταση προθεσμίας υποβολής αναλυτικών καταστάσεων που περιέχουν στοιχεία,από πράξεις παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, του πρώτου και δεύτερου τριμήνου του έτους 1997 )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα 13 Αυγούστου 1997
Αριθμ.Πρωτ.:1085225/10786/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1227

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αναλυτικών καταστάσεων που περιέχουν στοιχεία, από πράξεις παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, του πρώτου και δεύτερου τριμήνου του έτους 1997.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την 1052451/10400/διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ μπορούσαν να υποβάλουν, στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 16α του Ν.2459/1997 καταστάσεις, που αφορούσαν τις πράξεις παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων του πρώτου τριμήνου 1997, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αντίστοιχων καταστάσεων του Β' τριμήνου, δηλαδή μέχρι 31 Ιουλίου 1997, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 32 του ΚΒΣ κυρώσεων.
Η παράταση αυτή δόθηκε λόγω μη έκδοσης των κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τις οποίες θα καθορίζετο ο τρόπος προσδιορισμού της απόδοσης των παραγώγων των χρηματοοικονομικών προϊόντων.

2. Εν όψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι πιο πάνω υπουργικές αποφάσεις δεν έχουν εκδοθεί ακόμη, λόγω του μεγάλου αριθμού των "προϊόντων" και λοιπών δυσκολιών, γίνεται δεκτό με την παρούσα όπως οι αναλυτικές αυτές καταστάσεις που αφορούν τις πράξεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο πρώτο και στο δεύτερο τρίμηνο του έτους 1997 μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αντίστοιχων καταστάσεων του Γ' τριμήνου του τρέχοντος έτους, δηλαδή μέχρι 31 Οκτωβρίου 1997, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων από τις
διατάξεις του άρθρου 32 του ΚΒΣ κυρώσεων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο