Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-07-2012 ]

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1101060 ΕΞ 6.7.2012 Αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. φορολογικών δηλώσεων του οικ. έτους 2012 που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα στις ΔΟΥ και έλεγχος συμπλήρωσης κ.α. 175 – 176

(Αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. φορολογικών δηλώσεων του οικ. έτους 2012 που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα στις ΔΟΥ και έλεγχος συμπλήρωσης κ.α. 175 – 176)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2012
Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1101060 ΕΞ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ 

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84   ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3375315, 316
FAX: 210 3375001

ΕΞ  ΕΠΕΙΓΟΝ       
                                                                                    
ΘΕΜΑ: Αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. φορολογικών δηλώσεων του οικ. έτους 2012 που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα στις ΔΟΥ και έλεγχος συμπλήρωσης κ.α. 175 – 176.                
                
Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 
1. Με την ΠΟΛ.1106/24.4.2012 είχαν δοθεί οδηγίες για την αποστολή των φορολογικών δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ. με αποστολές που θα ενεργούνται κάθε τριήμερο.
   
Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των ανωτέρω οδηγιών και με δεδομένο ότι η λήξη της προθεσμίας υποβολής των χειρόγραφων δηλώσεων, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1154/2.7.2012, ορίζεται η 10η Ιουλίου 2012, θα πρέπει η αποστολή του συνόλου των δηλώσεων που παραλάβατε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Ιουλίου 2012, οι δε δηλώσεις που έχουν ήδη παραληφθεί να αποσταλούν το αργότερο μέχρι 12-7-2012.

2. Μεταξύ των λαθών που προέκυψαν από την μέχρι τώρα εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2012 περιλαμβάνεται και η παράλειψη συμπλήρωσης των κ.α. 175 – 176 του πίνακα 4Ε του εντύπου Ε1, για την επιβολή συμπληρωματικού φόρου 3%, εκτός από τις περιπτώσεις εκμίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης και υπεκμίσθωσης κατοικιών πάνω από 300 τ.μ. και στις περιπτώσεις εκμίσθωσης και υπεκμίσθωσης εμπορικών – επαγγελματικών μισθώσεων (συμπεριλαμβανομένων των γαιών) ανεξαρτήτως επιφάνειας. (Σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με το φυλλάδιο οδηγιών σελ. 21 (κ.α. 175 – 176) και στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1106/24.4.2012 σελ. 8).

Κατόπιν τούτου για τον περιορισμό των λαθών και την αποφυγή εσφαλμένης βεβαίωσης συμπληρωματικού φόρου 1,5% αντί του ορθού 3%, εφίσταται η προσοχή σας ως προς την ορθή συμπλήρωση του κ.α. 175 – 176 του πίνακα 4Ε του εντύπου Ε1 κατά την παραλαβή και κωδικογράφηση των δηλώσεων αυτών.

3. Τέλος, επισημαίνεται ότι θα παραλαμβάνονται χειρόγραφα μεταξύ άλλων και όσες δηλώσεις είχαν μεν υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής, όμως στους κ.α. 105 – 106 του πίνακα 4Ε έχουν δηλώσει εισόδημα από εκμίσθωση αστικών μισθώσεων ακινήτων π.χ. αποθήκες, χώρους στάθμευσης κλ.π. (όχι επαγγελματική ή εμπορική μίσθωση) που υπόκεινται σε υποβολή συμπληρωματικού φόρου 1,5% και δεν υπάρχει υποχρέωση συμπλήρωσης του κ.α. 175 – 176 του πίνακα 4Ε της δήλωσης, λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής τους. 
Ακριβές Αντίγραφο                                                         
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας                                                                                                                              

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


1 Σχόλια

image description kostas | Ιουλίου 10, 2012 7:14 μ.μ. | Απάντηση
ρε παιδαι για τις γαιεες τι κανουμε:;
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο