Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-07-2012 ]

Αρ. πρωτ.: B123522/6.7.2012 Παράταση προθεσμίας για την καταχώρηση στοιχείων στη διαδικτυακή εφαρμογή για την πράξη Διαρθρωτική Εφαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης για επιχειρήσεις που απασχολούν 50 άτομα και άνω

(Παράταση προθεσμίας για την καταχώρηση στοιχείων στη διαδικτυακή εφαρμογή για την πράξη Διαρθρωτική Εφαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης για επιχειρήσεις που απασχολούν 50 άτομα και άνω)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ημερομηνία: 06/07/2012
Αρ. Πρωτ.: Β123522

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ A3

TAX. Δ/ΝΣΗ: Εθν. Αντιστάσεως 8,
17456 Άλιμος
Πληροφορίες: Χειριστές Έργων
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 9989672
FAX: 210 9989689
Email: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την καταχώρηση στοιχείων στη διαδικτυακή εφαρμογή για την πράξη Διαρθρωτική Εφαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης για επιχειρήσεις που απασχολούν 50 άτομα και άνω»

Η Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων ΟΑΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη τα πολλαπλό σχετικό αιτήματα, παρατείνει μέχρι και τις 18/07/2012 την προθεσμία καταχώρησης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των προγραμμάτων κατάρτισης, για τα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στο πλαίσιο της πράξης «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩ».

Η διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης των προγραμμάτων κατάρτισης πραγματοποιείται μηχανογραφικά και σύμφωνα με το εγχειρίδιο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.oaed.gr/pages/SN_1499.pg, στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩ».

Επισημαίνεται ότι η καταχώρηση στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή για προγράμματα που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή είναι υπό υλοποίηση διευκολύνει την Υπηρεσία με αντίστοιχη επιτάχυνση της διαδικασίας διεκπεραίωσης αιτήσεων καταβολής Β' Δόσης και αποπληρωμής των έργων. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. Β121060/25.6.2012 ανακοίνωση της Υπηρεσίας προς τους Δικαιούχους
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Α3
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΟΥΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του τμ/τος Διεκπεραίωσης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο