Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-01-2011 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ15Β 1010686 ΕΞ 20.1.2011 Παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με το ειδικό στοιχείο παράδοσης αγροτικών προϊόντων

(Παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με το ειδικό στοιχείο παράδοσης αγροτικών προϊόντων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 20/1/2011
Αριθ. πρωτ.:Δ15Β 1010686 ΕΞ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο :

ΘΕΜΑ: Παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με το ειδικό στοιχείο παράδοσης αγροτικών προϊόντων.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας, με το οποίο διαβιβάσατε στην Υπηρεσία μας ερώτημα του........, αναφορικά με το εάν μπορεί να γίνει χρήση τυχόν υπαρχόντων αποθεμάτων θεωρημένων στελεχών του ειδικού τιμολογίου παράδοσης αγροτικών προϊόντων (πράσινο) μέχρι εξαντλήσεως τους, μετά την ισχύ της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1144/20.10.2010, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1144/20.10.2010 ορίζεται το περιεχόμενο του ειδικού στοιχείου παράδοσης αγροτικών προϊόντων, όπως στο επισυναπτόμενο σ' αυτήν υπόδειγμα και όχι ο τύπος αυτού.

Συνεπώς σε περίπτωση που υπάρχουν αποθέματα θεωρημένων στελεχών του ειδικού τιμολογίου παράδοσης αγροτικών προϊόντων (πράσινο), που εξέδιδαν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. στις υπόψη συναλλαγές, κατ' εφαρμογή της προηγούμενης απόφασης Π.6793/647/7.10.1986, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν μέχρι εξαντλήσεως τους, αρκεί από το περιεχόμενο τους να προκύπτουν τα δεδομένα που ορίζονται με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1144/20.10.2010.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο