Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-12-2010 ]

Αριθ. πρωτ.:Δ15Β 1176577 ΕΞ 31.12.2010 Έκδοση φορολογικών στοιχείων για την απονομή χρηματικών επάθλων από επιχείρηση σε υπαλλήλους της

(Έκδοση φορολογικών στοιχείων για την απονομή χρηματικών επάθλων από επιχείρηση σε υπαλλήλους της)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 31/12/2010
Αριθ. πρωτ.:Δ15Β 1176577 ΕΞ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο :

ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για την απονομή χρηματικών επάθλων από επιχείρηση σε υπαλλήλους της.

Σε απάντηση της από 15.7.2010 αίτησής σας η οποία κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. Δ12 1164093 ΕΞ 6.12.2010 έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος, αναφορικά με το ερώτημα σας σχετικά με το ποια φορολογικά στοιχεία πρέπει να εκδώσετε για την απονομή χρηματικών επάθλων σε υπαλλήλους της επιχείρησής σας ως επιβράβευση των επιδόσεών τους στα Α.Ε.Ι. στα οποία φοιτούν, σας γνωρίζουμε ότι από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό (έγγραφα 1078493/634/0015/14.12.2001 και Δ15Β 1125206 ΕΞ 24.9.2010) ότι για τα χρηματικά έπαθλα, κατά την απονομή - καταβολή τους στους τυχερούς, εκδίδεται αθεώρητη απόδειξη δαπάνης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), η οποία αποτελεί και το δικαιολογητικό εγγραφής στα τηρούμενα βιβλία.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα φορολογικά στοιχεία τα οποία θα εκδώσετε στην ως άνω περίπτωση, θα τα καταχωρείτε στη συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών της παρ.1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. με τον κωδικό «1», δεδομένου ότι οι αντισυμβαλλόμενοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο