Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-08-1997 ]

ΠΟΛ.1221/5.8.1997 Διευκολύνσεις φορολογουμένων (μισθωτών και συνταξιούχων)

(Διευκολύνσεις φορολογουμένων (μισθωτών και συνταξιούχων) )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 5 Αυγούστου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1081761/7200-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1221

ΘΕΜΑ: Διευκολύνσεις φορολογουμένων (μισθωτών και συνταξιούχων).

Στη συνέχεια της αριθ. 1077554/6703-20/0016/21.7.1997 εγκυκλίου μας, με την οποία σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 32 του Νόμου "Ασκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) και άλλες διατάξεις" αυξάνονται σε 48 (σαράντα οκτώ) οι μηνιαίες δόσεις καταβολής των χρεών που καθόριζε η ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν.2443/1996 (ΦΕΚ 265 τ.Α') και χωρίς κατώτατο όριο ποσού δόσης για όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους ή μισθωτούς οφειλέτες των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, σύμφωνα με τη φορολογική τους δήλωση οικονομικού έτους 1996 από σύνταξη, μισθό και κάθε είδους χρηματική (συμπληρωματική) απολαβή δεν υπερβαίνει τα 2.500.000 δρχ., σας πληροφορούμε ότι ο ανωτέρω Νόμος δημοσιεύτηκε με αριθμό 2513 στο ΦΕΚ 154/25.7.1997 τεύχος Α'.


Ως εκ τούτου, η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων για υπαγωγή στην παραπάνω ρύθμιση (εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις) πρέπει να υποβληθεί έως και 25 Αυγούστου 1997.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να καταβληθούν και οι πρώτες 9 (εννέα) από τις σαράντα οκτώ (48) δόσεις της ρύθμισης, ενώ η 10η θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι και 29.8.1997 (τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου). Η ίδια ημερομηνία (25.8.1997) ισχύει για την υποβολή αίτησης και για όσους εκ των ενδιαφερομένων έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές τους, καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις δόσεις τους και, επειδή εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη του άρθρου 32 του Ν.2513/1997, ενδιαφέρονται να ζητήσουν αναπροσαρμογή των δόσεών τους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο