Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-1997 ]

ΠΟΛ.1219/4.8.1997 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. Και Ε.Φ.Κ. έτους 1996 στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

(Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. Και Ε.Φ.Κ. έτους 1996 στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 4 Αυγούστου 1997
Αρ. Πρωτ.:1082700/4573/1133/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α/ΙΙ

ΠΟΛ.: 1219

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. & Ε.Φ.Κ. έτους 1996 στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν.1642/1986 για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 125/1986/τ.Α'),

α) των άρθρων 33 και 34,

β) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. Π.953/432/64/ (ΦΕΚ 107/1988/τ.Β').

3. Την αριθμ. 1107147/1239/Α'006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/9.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

4. Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι επιστροφής Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ. αγρότες στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την υποβολή τους μέχρι 31.7.1997.

5. Οτι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον προϋπολογισμό του κράτους.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 1997 την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή στους αγρότες του Φ.Π.Α. και του Ε.Φ.Κ. έτους 1996, που λήγει στις 31.7.1997.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο