Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-06-2012 ]

Αρ. πρωτ.: Β121060/25.6.2012 Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής εφαρμογής για την πράξη Διαρθρωτική Προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης για επιχειρήσεις που απασχολούν 50 άτομα και άνω

(Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής εφαρμογής για την πράξη Διαρθρωτική Προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης για επιχειρήσεις που απασχολούν 50 άτομα και άνω)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ημερομηνία: 25/06/2012
Αρ. Πρωτ.: Β121060

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΟΑΕΔ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ A3 

TAX. Δ/ΝΣΗ: Εθν. Αντιστάσεως 8, 
17456 Άλιμος 
Πληροφορίες: Δ. Αλεξάκης 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 9989097 
FAX: 210 9989689 

ΘΕΜΑ: «Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής εφαρμογής για την πράξη Διαρθρωτική Προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης για επιχειρήσεις που απασχολούν 50 άτομα και άνω»

Η Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων ΟΑΕΔ θέτει σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της πράξης «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩ». 

Κατά συνέπεια η διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης των προγραμμάτων κατάρτισης από σήμερα 25 Ιουνίου 2012, θα υλοποιείται μηχανογραφικά και σύμφωνα με το εγχειρίδιο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.oaed.gr/Pages/SN_1499.pg, στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩ». 

Αρχικά θα γίνει η εισαγωγή των στοιχείων των προγραμμάτων κατάρτισης που βρίσκονται σε εξέλιξη, των προγραμμάτων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, καθώς και των προγραμμάτων που ξεκινούν υλοποίηση. Τα νέα προγράμματα (αυτά τα οποία πρόκειται να ξεκινήσουν) υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αλλά στην παρούσα φάση και σε έντυπη μορφή, δηλ. και με την ισχύουσα διαδικασία.

Για τα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί η υλοποιούνται θα πρέπει να γίνει καταχώρηση των στοιχείων στην εφαρμογή μέχρι τις 8 Ιουλίου 2012.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ηλεκτρονική καταχώρηση και αποστολή εντύπων έναρξης νέων προγραμμάτων πρέπει να τηρεί τουλάγιστον το ελάχιστο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα των 5 εργάσιμων ημερών από την έναρξη υλοποίησης της κατάρτισης (ΦΕΚ 1226/Β/11-4-2012, Κ.Υ.Α 2.8951/οικ.3.858/6.4.2012, στοιχείο 1°),

Για όλα τα ανωτέρω πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και στα οριζόμενα στην υπ'αριθμ. 55585/1933/25-07-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1491/Β/29-07-2008) «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Αξιολόγησης Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης» άπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 0.15968/3.2570/06.09.2010 (ΦΕΚ 1503/Β/06-09-2010) και 2.8951/Οικ.3.858/2012(ΦΕΚ 1226/Β/11.04.2012) ΚΥΑ.
 
Μεταγενέστερα θα δοθεί η δυνατότητα οριστικής υποβολής των στοιχείων που θα έχουν εισαχθεί και αποθηκευτεί στο σύστημα, καθώς και η δυνατότητα κατά το στάδιο υλοποίησης να καταχωρούνται απουσίες, αντικαταστάσεις καταρτιζομένων και αναβολές ή μεταθέσεις ημερομηνίας υλοποίησης του μαθήματος κατάρτισης. Σχετικά με τις ανωτέρω δυνατότητες της εφαρμογής θα ακολουθήσουν οδηγίες, καθώς και ο ορισμός της ημερομηνίας μετά την οποία αυτές θα εφαρμόζονται.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης A3 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΟΥΡΗΣ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη του τμ/τος Διεκπεραίωσης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο