Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-11-2011 ]

Αρ. πρωτ.: 50/14.11.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Εγκύκλιος για την εγγραφή φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ. και τη σύσταση αυτών μέσω Υ.Μ.Σ.

(Εγκύκλιος για την εγγραφή φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ. και τη σύσταση αυτών μέσω Υ.Μ.Σ.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα ,14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Αρ. Πρωτ. : 50

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕΣΩ ΥΜΣ

Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας με αρ. πρωτ. 43/16.9.2011 (ΑΔΑ 4Α8Λ469ΗΚ5-2ΥΥ), και ειδικότερα αναφορικά με την περίπτωση που ιδρυτές της υπό σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου είναι σύζυγοι ή συγγενείς α' ή β' βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας), για την οποία είχαμε διατυπώσει σχετικό ερώτημα στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3(β)/ΓΠ85192/16-9-2011 απαντητικό έγγραφό του αρμοδίου Υπουργείου Υγείας, το οποίο παραπέμπει και στην υπ’ αριθμ. 602/1991 σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δεν είναι υποχρεωτική η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου για την περίπτωση που ιδρυτές της υπό σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου είναι σύζυγοι ή συγγενείς α' ή β' βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας).

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι οι περιπτώσεις σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου μεταξύ συζύγων ή συγγενών α' ή β' βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) μπορούν να διεκπεραιωθούν και από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης των Επιμελητηρίων, εάν και εφόσον οι εταίροι δεν επιθυμούν να συντάξουν συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.

Επισυνάπτεται το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3(β)/ΓΠ85192/16-9-2011 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και η υπ' αριθμ. 602/1991 σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο