Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-06-2012 ]

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α23/592/11/14.6.2012 Α) Υπολογισμός εισφορών για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.3536/2007. Β) Κλοπή Εντύπων από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α΄ και Β΄ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

(Α) Υπολογισμός εισφορών για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.3536/2007. Β) Κλοπή Εντύπων από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α΄ και Β΄ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 14/06/2012
Αριθμ. Πρωτ.: Α23/592/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 – Αθήνα
Πληροφορίες : Ν. Κατσιμπούρης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 263
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Α) Υπολογισμός εισφορών για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.3536/2007.
Β) Κλοπή Εντύπων από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α΄ και Β΄ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΣΧΕΤ. : Η 74/2007 εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Α) Ως γνωστόν οι εισφορές για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο Α΄ θέμα διατάξεις υπολογίζονται στο τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης στην οποία εμπίπτει το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Συνεπώς για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 14/2/2012 θα λαμβάνονται υπ’ όψη τα νέα ποσά (Γενικό Έγγραφο Α41/1/3.4.2012) και ανάλογα με την ηλικία του αιτούντα (ασφαλισμένοι μέχρι ή πάνω από 25 ετών).

Β) Επίσης σας κοινοποιούμε το με αριθμ. 677/12 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών, Α΄ και Β΄ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εκλάπησαν έντυπα διαμονής ενιαίου τύπου (βινιέτες) Δελτία Διαμονής και Δελτία Μόνιμης Διαμονής μελών Οικογένειας Έλληνα ή Πολίτη της Ε.Ε. των οποίων οι αύξοντες αριθμοί αναφέρονται στο κοινοποιούμενο έγγραφο.

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο σε περίπτωση εμφάνισης υπηκόων τρίτης χώρας κατόχων κάποιων από τα κοινοποιούμενα έντυπα υποχρεούνται οι Υπηρεσίες μας να προχωρούν στην άμεση ενημέρωση της οικείας αστυνομικής αρχής για τις κατά νόμο περαιτέρω ενέργειες.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο