Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-09-2003 ]

1075062/19.9.2003 Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου Ι.Χ. ρυμουλκού με επικαθήμενο.

(Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου Ι.Χ. ρυμουλκού με επικαθήμενο.)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

1075062/19.9.03  Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου Ι.Χ. ρυμουλκού με επικαθήμενο

1075062

Σε συνέχεια του υπ αριθ. 1112289/1513/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1277/4.12.2001 εγγράφου μας, με το οποίο σας έχουν δοθεί οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.2948/2001 και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας για το ανωτέρω θέμα, συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2948/2001, όπως ισχύουν, τα τέλη κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων υπολογίζονται, από 1.1.2002, με βάση το μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.
Με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι, προκειμένου για το ρυμουλκό (τράκτορ), επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας 205 ευρώ.

2. Σχετικά με τις ανωτέρω διατάξεις διευκρινίζεται ότι ο καθορισμός και η οφειλή των τελών κυκλοφορίας των 205 ευρώ για το ρυμουλκό (τράκτορ) αφορά το όχημα της κατηγορίας αυτής, δηλαδή τον τύπο οχήματος για το οποίο εκδίδεται αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας (ρυμουλκού).
Αντίθετα, δεν καταλαμβάνει Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας ενιαίας κυκλοφοριακής μονάδας, δηλαδή άδεια ρυμουλκού με επικαθήμενο.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται μόνο με βάση το μικτό βάρος της ενιαίας αυτής κυκλοφοριακής μονάδας (για το οποίο έχει ληφθεί υπόψη και το βάρος του ρυμουλκού) χωρίς την προσθήκη του ποσού των 205 ευρώ.

3. Εννοείται ότι εάν, μετά την έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων (1.1.2002), στην τελευταία αυτή περίπτωση (Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο ρυμουλκό με επικαθήμενο) έχει καταβληθεί ως τέλη κυκλοφορίας και το ποσό των 205 ευρώ, το ποσό τούτο έχει καταβληθεί αχρεωστήτως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο