Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-1997 ]

ΠΟΛ.1205/23.7.1997 Αποστολή στοιχείων - Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για αναμόρφωση ΜΣΚΚ

(Αποστολή στοιχείων - Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για αναμόρφωση ΜΣΚΚ )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑποστολή στοιχείων - Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για αναμόρφωση ΜΣΚΚ 1078600/15745/Γ0012/ΠΟΛ.1205/23.7.1997

Η Υπηρεσία μας προτίθεται να προβεί σε πλήρη αναμόρφωση των ισχυόντων πινάκων μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους, που εφαρμόζονται κατά τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και τη συμπλήρωση αυτών με νέα επαγγέλματα, για τα οποία δεν έχει προβλεφθεί συντελεστής καθαρού κέρδους.
Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε να μας στείλετε, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 1997, τα βάσει δηλώσεως στοιχεία (ακαθάριστα έσοδα, καθαρά κέρδη κ.λπ.) των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων, που τηρούν βιβλία Γ' Κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για τις οποίες πρέπει να τροποποιηθεί ο ισχύον μοναδικός συντελεστής ή πρέπει να καθορισθεί συντελεστής, γιατί δεν προβλέπεται, που αφορούν τις 3 τελευταίες χρήσεις 1994 - 1996.


Επίσης, να μας στείλετε τα στοιχεία των παραπάνω επιχειρήσεων των ίδιων χρήσεων, που προκύπτουν μετά από τακτικό έλεγχο κ.λπ. (βλ. οδηγίες συνημμένου υποδείγματος).
Τέλος, παρακαλούμε η περιγραφή του αντικειμένου των επιχειρήσεων, για τις οποίες δεν έχει προβλεφθεί μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους (νέα επαγγέλματα), να είναι πλήρης και ακριβής και να διατυπωθεί οποιαδήποτε
παρατήρηση ή πρόταση και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα κρίνετε απαραίτητο ή σκόπιμο, που αφορά οποιοδήποτε επάγγελμα.

Οδηγίες


(1) Αναφέρετε το επάγγελμα της επιχείρησης, όπως αυτό περιγράφεται στους ισχύοντες πίνακες μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους του Υπ. Οκονομικών. Σε περίπτωση νέου επαγγέλματος, περιγράψτε αυτό όσο το δυνατόν πληρέστερα και ακριβέστερα.

(2) Αναφέρετε, υποχρεωτικά, αν τα στοιχεία που αναγράφετε προέρχονται με βάση τη δήλωση ή κατόπιν τακτικού ελέγχου ή κατόπιν συμβιβασμού ή μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή από οποιαδήποτε άλλη περίπτωση και προαιρετικά οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση θέλετε να διατυπώσετε.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο