Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-06-2012 ]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 31/6.6.2012 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) 2012

(Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) 2012)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ, 06 /0 6/ 2012
Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 6 / 40604

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ :ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5 
ΠΛΗΡ : Ε. ΦΑΓΚΡΑ
ΤΗΛ. : 210-5274375 
ΦΑΞ. : 210-5220504

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 31

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2012.

ΣΧΕΤ: Το Φ.11321/3614/273/5.3.2012 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.

Με την αρ. Ο.Α.Ε.Ε. 47/11 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.3996/2011 με τον οποίο επαναπροσδιορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από το έτος 2011 και εφεξής.

Επίσης σας γνωρίσαμε ότι τα ποσά των εισοδηματικών κριτηρίων από 1/1/2012 και σε ετήσια βάση θα αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθώς και ότι με την ίδια απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται και τα ποσά του ΕΚΑΣ για τις από 1/1/2012 και εφεξής χρονικές περιόδους με βάση την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους αναπροσαρμογής.

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε πως για το τρέχον έτος 2012, τα εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 34 του Ν.3996/2011, που παρατέθηκαν στην εγκύκλιο Ο.Α.Ε.Ε. 47/11, δεν πρόκειται να αναπροσαρμοστούν. Επομένως εξακολουθούν να ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ίσχυαν για το έτος 2011.

Ειδικά δε για το εισοδηματικό κριτήριο που για πρώτη φορά τέθηκε με το αρθ.34, δηλαδή το ύψος της καταβαλλόμενης ακαθάριστης μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στον συνταξιούχο το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 850,00 ευρώ, σημειώνουμε ότι η συνδρομή του ή μη θα εξετάζεται κατά το μήνα ανάρτησης του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης στην Διαύγεια (Μάρτιος 2012).

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ομοίως για το έτος 2012 δεν πρόκειται να αναπροσαρμοστούν και τα χορηγούμενα ποσά του ΕΚΑΣ, άρα θα εξακολουθούν να ισχύουν τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο Ο.Α.Ε.Ε. 47/11.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο