Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-1997 ]

ΠΟΛ.1210/23.7.1997 Εφαρμογή της Α2/29542/5347/9.8.91 απόφασης του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών στις περιπτώσεις μεταβιβάσεων ΦΙΧ αυτοκινήτων

(Εφαρμογή της Α2/29542/5347/9.8.91 απόφασης του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών στις περιπτώσεις μεταβιβάσεων ΦΙΧ αυτοκινήτων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 23 Ιουλίου 1997
Αριθ. Πρωτ.: 1059627/712/Τ & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡ.
ΤΜΗΜΑ: Β'

ΠΟΛ.: 1210

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της Α2/29542/5347/9-8-91 απόφασης του Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών στις περιπτώσεις μεταβιβάσεων ΦΙΧ αυτοκινήτων.

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 14 του ΚΕΦ. Ε' της Α2/29542/5347/9.8.1991 (ΦΕΚ 707/Β/91) απόφασης του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών "Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1959/1991" σας πληροφορούμε τα εξής:


1. Με την ανωτέρω απόφαση που σας κοινοποιήθηκε με την 1093318/6550/0014/ΠΟΛ.1215/16.10.1991 εγκ. διαταγή έχουν καθοριστεί οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης κάθε κατηγορίας. Ειδικότερα με την παρ. 14 του ΚΕΦ. Ε' της εν λόγω απόφασης
προβλέπεται ότι:

α) Οταν για τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου οχήματος, συντάσσεται συμβόλαιο, τα πρόσωπα στα οποία χορηγήθηκε άδεια κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου ή τριτρόχου οχήματος (πωλητές) υποχρεούνται να προσκομίζουν πριν από τη σύνταξη αυτού βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Συγκοινωνιών ή της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί καταθέσεως των στοιχείων κυκλοφορίας (άδειας και κρατικών πινακίδων) του προς μεταβίβαση οχήματος.

β) Οταν η μεταβίβαση αυτοκινήτου οχήματος γίνεται απευθείας στις αρμόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών, στο βιβλιάριο κατοχής και κυριότητας, δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης περί καταθέσεως των στοιχείων κυκλοφορίας αυτού, αλλά τα στοιχεία αυτά τα παραλαμβάνει ο αρμόδιος για τη σύνταξη της μεταβιβαστικής πράξης υπάλληλος των ανωτέρω υπηρεσιών. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου δεν απαιτείται κατάθεση άδειας
κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων στις περιπτώσεις ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας, λόγω πρόσληψης ή αποχώρησης εταίρων, αλλαγής νομικής μορφής κ.λπ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο