Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-07-1997 ]

ΠΟΛ.1208/24.7.1997 Επιστροφή Φ.Π.Α. που αναλογεί στο ποσό της συνυπευθυνότητας βαμβακοπαραγωγών

(Επιστροφή Φ.Π.Α. που αναλογεί στο ποσό της συνυπευθυνότητας βαμβακοπαραγωγών )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 24 Ιουλίου 1997
Αριθ.Πρωτ.:1079318/3950/1001/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α/ΙΙ

ΠΟΛ.: 1208

ΘΕΜΑ: Επιστροφή ΦΠΑ που αναλογεί στο ποσό της συν/τας βαμβακοπαραγωγών.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και προκειμένου να τύχουν επιστροφής του Φ.Π.Α. και  επί του ποσού της παρακρατηθείσας συνυπευθυνότητας για τη χρήση 1996, οι αγρότες - βαμβακοπαραγωγοί, στην περίπτωση που δεν είχε αναγραφεί από τουςεκδότες στα στοιχεία αγοράς συσπόρου βάμβακος το ποσό της προσωρινής συνυπευθυνότητας, εκδόθηκε η εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. 1055635/2373/726/0014/ΠΟΛ.1165/22.5.1997. Ορισμένοι αγρότες - βαμβακοπαραγωγοί δεν συμπεριέλαβαν το ποσό της συνυπευθυνότητας στις αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. οικονομικού έτους 1997 (χρήση 1.1.1996 έως 31.12.1996), γιατί είχαν ήδη τύχει επιστροφής του φόρου (Φ.Π.Α.) πριν την έκδοση της Ε.ΔΥ.Ο. ΠΟΛ.1165/22.5.1997, με στοιχεία αγοράς στα οποία δεν είχε αναγραφεί από τους εκδότες το ποσό της προσωρινής συνυπευθυνότητας.

Προκειμένου να τύχουν επιστροφής του Φ.Π.Α. και επί του ποσού της συνυπευθυνότητας οι βαμβακοπαραγωγοί αυτοί, γίνεται δεκτό, κατ' εξαίρεση και  μόνο για τη χρήση 1.1.1996 έως 31.12.1996, να υποβάλουν συμπληρωματικές αιτήσεις επιστροφής για το ποσό της συνυπευθυνότητας στις Δ.Ο.Υ. που είχαν υποβληθεί οι αρχικές αιτήσεις μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Στις συμπληρωματικές  αυτές αιτήσεις θα επισυνάπτονται:

α. Υπεύθυνες δηλώσεις των εκκοκιστηρίων, στις οποίες θα αναφέρονται αναλυτικά οι αριθμοί των εκδοθέντων στοιχείων αγοράς βάμβακος προς κάθε βαμβακοπαραγωγό, τα οποία δεν έχει αναγραφεί το ποσό της προσωρινής συνυπευθυνότητας, η αγορασθείσα συνολική ποσότητα βάμβακος που αντιστοιχεί στα τιμολόγια αυτά, καθώς και το ποσό της προσωρινής συνυπευθυνότητας και

β1. Υπεύθυνες δηλώσεις των βαμβακοπαραγωγών, στην περίπτωση που οι αρχικές αιτήσεις επιστροφής είχαν υποβληθεί από τους ίδιους ή

β2. Εγγραφες βεβαιώσεις των Συνεταιριστικών Ενώσεων, στην περίπτωση που οι αρχικές αιτήσεις επιστροφής είχαν υποβληθεί μέσω των ενώσεων, στις οποίες θα αναγράφεται ότι στο συνολικό ποσό επιστροφής του φόρου που χορηγήθηκε σε κάθε αγρότη με την αρχική αίτηση επιστροφής δεν είχε συμπεριληφθεί το ποσό της συνυπευθυνότητας που αναλογεί.

Η ΠΑΣΕΓΕΣ, προς την οποία κοινοποιείται η εγκύκλιος αυτή, παρακαλείται να ενημερώσει τις Συνεταιριστικές Ενώσεις σχετικά με τα παραπάνω και οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται για την ορθή εφαρμογή της επιστροφής του φόρου στους αγρότες.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο