Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-05-2012 ]

Αρ. πρωτ.: Φ.80000/4856/685/28.5.2012 Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξόφληση οφειλών του ΟΓΑ και των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας ΓΓΚΑ προς θεραπευτήρια, ασφαλισμένους, μονάδες τεχνητού νεφρού ιδιωτικών κλινικών και μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης

(Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 4075/2012 (Α, 89))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 28/5/2012
Αρ. Πρωτ.: Φ.80000/4856/685

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ : Α΄

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10 Αθήνα
Πληροφορίες : Β. Μαμμωνά
Τηλέφωνο: 210 3368162
Fax: 2103368162

Θέμα: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 4075/2012 (Α, 89)

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 89/Α/11-4-2012 δημοσιεύθηκε ο ν.4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της Νομοθεσίας στην οδηγία 2010/18/ΕΕ και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 41 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εξόφληση οφειλών του ΟΓΑ και των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας ΓΓΚΑ προς θεραπευτήρια, ασφαλισμένους, μονάδες τεχνητού νεφρού ιδιωτικών κλινικών και μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης και συγκεκριμένα:

Παράγραφος 2α

Με την παρ. 2α, δίνεται η δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ να εξοφλήσουν δαπάνες του Οργανισμού, σε θεραπευτήρια και ασφαλισμένους του, που αφορούν δαπάνες νοσηλείας έως 31-12-2011 και οι οποίες παρέμεναν ανεξόφλητες επειδή κατά τον έλεγχο των παραστατικών στη σχετική πράξη είχε διατυπωθεί από τα αρμόδια όργανα «επιφύλαξη», με περαιτέρω συνέπεια τη μη έγκριση από τον οικείο Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου των σχετικών ποσών.

Επίσης ορίζεται ότι, για την εκκαθάριση και απόδοση δαπανών νοσοκομειακής περίθαλψης από τον Οργανισμό στα πάσης φύσεως θεραπευτήρια (κρατικά νοσοκομεία, θεραπευτήρια κοινωφελών ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδιωτικά θεραπευτήρια με τα οποία ο ΟΓΑ συνάπτει συμβάσεις) ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από την αριθ.400/106/1979 (Β, 191) Υπουργική Απόφαση (τρόπος ελέγχου των υποβλειθησών παραστατικών). 

Παράγραφος 3

Με την παρ. 3, δίνεται η δυνατότητα στον ΟΓΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ να εξοφλήσουν δαπάνες προς μονάδες τεχνητού νεφρού ιδιωτικών κλινικών και μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης καθώς και προμηθευτές αυτών, που διενεργήθηκαν έως 21-3-2012 για την περίθαλψη νεφροπαθών ασφαλισμένων τους δυνάμει απευθείας αναθέσεων λόγω επειγουσών αναγκών ή με οποιονδήποτε άλλον επείγοντα τρόπο και η πληρωμή των οποίων δεν εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο.



Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΔΕΔΟΥΛΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο