Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-01-2003 ]

ΠΟΛ.1016/31.1.2003 Μη υποχρέωση υπογραφής των εντύπων των βεβαιώσεων αποδοχών από το Λογιστή.

(Μη υποχρέωση υπογραφής των εντύπων των βεβαιώσεων αποδοχών από το Λογιστή.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.:1010043/235/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Τηλέφωνο: 210-3375316

ΠΟΛ 1016

ΘΕΜΑ: Μη υποχρέωση υπογραφής των εντύπων των βεβαιώσεων αποδοχών από τον λογιστή.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α') με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται ο χρόνος έναρξης της υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό, οι κατηγορίες των υπόχρεων, η ακριβής εξειδίκευση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και των συνυποβαλλόμενων εντύπων και καταστάσεων, ο τρόπος υποβολής αυτών, τα απαιτούμενα στοιχεία του υπογράφοντος λογιστή φοροτεχνικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Με την 1003510/102/38/0014/15.3.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι εκτός από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων των άρθρων 62, 64, 106, 107 και 117 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος υπογράφονται υποχρεωτικά από το λογιστή φοροτεχνικό τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τις συνοδεύουν όπως καθορίζονται κάθε φορά με τις οικείες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που έχουν σχέση με την ευθύνη του.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπογραφή των εντύπων των βεβαιώσεων αποδοχών από το Λογιστή είναι υποχρεωτική, καθόσον αυτές συνοδεύουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

4. Επειδή όμως από σχετικά αιτήματα προκύπτει ότι ορισμένοι φορείς δεν έχουν ήδη, προσαρμόσει τα μηχανογραφικά τους συστήματα για την έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών ούτως ώστε να συμπληρώνονται τα στοιχεία του Λογιστή, γίνεται δεκτό, ότι στις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων που αφορούν χρονικό διάστημα 1/1 έως 31/12/2002 δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή των στοιχείων του Λογιστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο