Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-07-1997 ]

ΠΟΛ.1197/3.7.1997 Χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 105 Ν.Δ.118/1973

(Χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 105 Ν.Δ.118/1973 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 3 Ιουλίου 1997
Αριθ. Πρωτ.: 1071348/455/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 13η Φορ. Κεφαλαίου
ΤΜΗΜΑ: Α'

ΠΟΛ.: 1197

ΘΕΜΑ: Χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 105 ν.δ. 118/1973.

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1036429/245/Α0013/ΠΟΛ. 1177/6.6.97 εγκύκλιας διαταγής μας, με την οποία σας δώσαμε οδηγίες για τη χορήγηση των πιστοποιητικών του άρθρου 105 Ν.Δ.118/1973, και με αφορμή υποβληθέντα ερωτήματα, σας εφιστούμε την προσοχή στα πιο κάτω:


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 105 Ν.Δ.118/1973, όπως ισχύει, τα πιστοποιητικά του άρθρου 105 Ν.Δ.118/1973 είναι ετήσιας διάρκειας με εξαίρεση τα πιστοποιητικά που αφορούν τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν ή συνιστώνται νόμιμα στην Ελλάδα, καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του Α.Ν.2039/39, εφόσον επιδιώκουν αποδειγμένα σκοπούς εθνωφελείς ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή καλλιτεχνικούς ή κοινωφελείς, και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα με τον όρο της αμοιβαιότητας και τα αλληλοβοηθητικά ταμεία περίθαλψης των εργατοϋπαλλήλων, για τα οποία τα χορηγούμενα πιστοποιητικά είναι διετούς διάρκειας. Μέσα στη διάρκεια της ετήσιας ή διετούς αντίστοιχα προθεσμίας του πιστοποιητικού επιτρέπεται η έκδοση αντιγράφου τούτου σε περίπτωση αποδεδειγμένης απώλειας ή καταστροφής του πρωτύπου, με ρητή μνεία στο αντίγραφο ότι τούτο εκδίδεται λόγω απώλειας κ.λπ. του πρωτοτύπου και ότι το πρωτότυπο είναι ανίσχυρο και απαγορεύεται η οποιαδήποτε επίκληση ή χρησιμοποίησή του. Αν το πρωτότυπο, στο οποίο περιγράφεται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, δεν καταστράφηκε ή δεν απωλέσθηκε αλλά χρησιμοποιήθηκε για κατάρτιση μεταβιβαστικού συμβολαίου για ένα από αυτά, αιτιολογείται η έκδοση αντιγράφου ή νέου πιστοποιητικού για μεταβίβαση άλλου περουσιακού στοιχείου από άλλο συμβολαιογράφο.
Οδηγίες για τα παραπάνω σας είχαμε δώσει και με την υπ' αριθ. 1049150/546/Α0013/ΠΟΛ.1115/29.5.1991 εγκύκλια διαταγή μας, με την οποία σας είχαμε κοινοποιήσει τις διατάξεις των άρθρων 6,7,8, και 17 του Ν.1947/1991.

2. Προκειμένου να αποφέυγονται προστριβές με τους φορολογουμένους σχετικά με την έκδοση αντιγράφων των χορηγουμένων πιστοποιητικών σας γνωρίζουμε περαιτέρω και τα ακόλουθα:

α) Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές στα εκδιδόμενα πιστοποιητικά αναγράφεται το σύνολο των μεταβιβασθέντων αιτία θανάτου ή δωρεάς περιουσιακών στοιχείων, ενώ ο υπόχρεος σε φόρο με την αίτησή του ζητά την χορήγηση πιστοποιητικού για ένα μόνο από τα κληρονομιαία ή δωρηθέντα περιουσιακά στοιχεία ή για ποσοστό αυτών, το εκδιδόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει να αναφέρεται στο συγκεκριμένο μόνο περιουσιακό στοιχείο ή στο ποσοστό αυτού.

β) Μέσα στη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού επιτρέπεται η χορήγηση αντιγράφου αυτού για άλλη αιτία π.χ. αν το πρωτότυπο χορηγήθηκε για το προσωπικό αρχείο του φορολογουμένου και ζητείται αντίγραφο για μεταβίβαση.

γ) Αν έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό στον υπόχρεο, μέσα στη διάρκεια της ετήσιας ή διετούς προθεσμίας μπορείτε να χορηγήσετε κατ' εξαίρεση αντίγραφο και στον εκ προσυμφώνου με ρήτρα αυτοσύμβασης αγοραστή των περιουσιακών στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει υπάρξει μεταβολή στο πρόσωπο του εκ προσυμφώνου πωλητή (π.χ. λόγω θανάτου αυτού) και με την ρητή μνεία ότι το αντίγραφο χορηγείται μόνο για την κατάρτιση της αυτοσύμβασης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο