Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-05-1997 ]

55699/05.05.1997 Καθορισμός των περιοχών που αναφέρονται στην περίπτωση (κ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του κωδικοποιημένου Ν. 1892/90, των κινήτρων επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που παρέχονται στις επενδύσεις της εν λόγω διάταξης,καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της

(Καθορισμός των περιοχών που αναφέρονται στην περίπτωση (κ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του κωδικοποιημένου Ν. 1892/90, των κινήτρων επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που παρέχονται στις επενδύσεις της εν λόγω διάταξης,καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΚαθορισμός των περιοχών που αναφέρονται στην περίπτωση (κ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του κωδικοποιημένου Ν. 1892/90, των κινήτρων επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που παρέχονται στις επενδύσεις της εν λόγω διάταξης, καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της 55699/5.5.1997

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του κωδικοποιημένου με το Π.Δ. 456/95 (ΦΕΚ 269Α/29.12.1995) Ν.1892/90, όπως ισχύει και ειδικότερα τη διάταξη της περίπτωσης (κ) της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτού.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/96).

3. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/26.7.85) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα", όπως ισχύει.

4. Τις απόψεις του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, σύμφωνα με το έγγραφο του 1244/18.11.96, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

Οι απομονωμένες, δυσχερούς προσβάσεως και μεγάλης αποστάσεως από τον Κεντρικό κορμό της Χώρας περιοχές της Επικράτειας για την εξυπηρέτηση της μεταφοράς σε αυτές ανθρώπων και εμπορευμάτων, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση (κ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του κωδικοποιημένου Ν. 1892/90, όπως ισχύει, είναι οι
ακόλουθες: Οι νήσοι Παξοί, Ν.Οθωνοί, Ερικούσα, Κύθηρα, Αντικύθηρα, Κάσσος, Κάρπαθος, Νίσυρος, Τήλος, Σύμη, Χάλκη, Καστελόριζο, Αγαθονήσι, Λειψοί, Φούρνοι, Ικαρία, Ψαρρά, Οινούσες, Αγιος Ευστράτιος, Λήμνος, Σαμοθράκη, και Γαύδος και η πόλη της Αλεξανδρούπολης.

Αρθρο 2

Στις επενδύσεις της περίπτωσης (κ) του άρθρου 1 του κωδικοποιημένου Ν. 1892/90, όπως ισχύει, παρέχεται ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου αποκλειστικά 25% επί του κόστους της παραγωγικής επένδυσης, ανεξάρτητα από την περιοχή πραγματοποίησής τους και την περιοχή του προηγούμενου άρθρου 1 της παρούσας την οποία(ες) εξυπηρετούν για μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων. Για τις ως άνω επενδύσεις δεν παρέχονται τα οποιαδήποτε τυχόν πρόσθετα ποσοστά επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου των επιμέρους διατάξεων του
κωδικοποιημένου Ν. 1892/90, όπως ισχύει.

Αρθρο 3

Τα μεταφορικά μέσα επενδύσεις των οποίων υπάγονται στα κίνητρα επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση (κ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του κωδικοποιημένου Ν. 1892/90, υποχρεούνται, για μία 10ετία από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, να εξυπηρετούν για μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων, την περιοχή(ες) του άρθρου 1 πιο πάνω για την οποία(ες) υπήχθησαν στα κίνητρα του εν λόγω νόμου.

Αρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης ανατρέχει στην 1η Νοεμβρίου 1996 και έχει εφαρμογή και για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του κωδικοποιημένου Ν.1892/90 μετά την ημερομηνία αυτή.

Αρθρο 5

Με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο