Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1986 ]

ΠΟΛ.48/1986 Φορολογία ατύπων και αφανών εταιρειών

(Φορολογία ατύπων και αφανών εταιρειών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Υπ. Οικ. Ε. 1944/ΠΟΛ.48/1986

Φορολογία ατύπων και αφανών εταιρειών

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Άτυπος είναι η εταιρεία η οποία πραγματικά λειτουργεί σαν εταιρεία, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες για τη σύστασή της διατυπώσεις.

2. Αφανής ή συμμετοχική είναι η σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Εμπορικού Νόμου εταιρεία, η οποία αποβλέπει σε μία η περισσότερες εμπορικές εργασίες, και η σύστασή της δεν υπόκειται σε διατυπώσεις οι οποίες απαιτούνται για τη σύσταση των λοιπών εμπορικών εταιρειών.

3. Εξάλλου, άτυπος είναι επίσης και η εταιρεία η οποία προέρχεται από μονοτύπως συσταθείσα εταιρεία (ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη και περιορισμένης ευθύνης) η οποία μετά τη λήξη του χρόνου διαρκείας της εξακολουθεί να λειτουργεί, χωρίς να έχουν τηρηθεί για την εκ νέου σύστασή της, οι νόμιμες διατυπώσεις.

4. Κατόπιν, τούτου, ενόψει και των διατάξεων του άρθρου 31, παραγρ. 4 περιπτ. β. του Ν.Δ. 3323/55, τα κέρδη που αποκτούν οι άτυπες και αφανείς (συμμετοχικές) εταιρείες, θεωρούνται ότι αποκτήθηκαν από τον εμφανή εταίρο για το σύνολο αυτών. Αν αποδειχθεί ότι οι εμφανείς εταίροι είναι περισσότεροι, τα κέρδη κατανέμονται σ' αυτούς κατ' ισομοιρία. Η σχετική όμως κρίση, επειδή το θέμα τούτο αποτελεί ζήτημα πραγματικό, ανήκει στην αρμοδιότητα του Οικον. Εφόρου και σε περίπτωση αμφισβήτησης των Διοικητικών Δικαστηρίων.   


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο