Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-05-2012 ]

Αριθμ. πρωτ.: 20636/3.5.2012 Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων υπαγωγής στον ν.3299/2004 που εκκρεμούν

(Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων υπαγωγής στον ν.3299/2004 που εκκρεμούν)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 3-5-2012
Αριθμ. Πρωτ. 20636

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ.Αθανασίου
Τηλ. : 210 3332247
Φαξ : 210 333 2264

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Θέμα : Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων υπαγωγής στον ν.3299/2004 που εκκρεμούν.

Σχετ. Παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 241, του νόμου 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα –Μεσίτες ακινήτων – Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».

Με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.Α.), θα ενημερωθούν μέσω ανακοίνωσης στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Ε.Α. www.ependyseis.gr, και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι φορείς που έχουν υποβάλλει αιτήσεις υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 και τα αιτήματα αυτά εκκρεμούν.

Οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 241 του ν.4072/2012, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου έως τις 11/7/2012. 


Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται βεβαιώσεις ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων και κάθε άλλο σχετικό δικαιολογητικό.

Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού η βεβαίωση ολοκλήρωσης γίνεται με το πρακτικό σύνδεσης με τη ΔΕΗ. Για λοιπά επενδυτικά σχέδια η βεβαίωση γίνεται με αντίστοιχα παραστατικά και εφ όσον αυτά δεν εκδίδονται, με υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου του φορέα.

Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού και λοιπά που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 241 του ν.4072/2012, θα πρέπει επιπλέον να επισυνάπτονται αντίγραφα αιτήσεων που είχαν υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές για έκδοση δικαιολογητικών που προβλέπονταν από τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις για ένταξη στον ν.3299/2004 αλλά δεν προσκομίστηκαν με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, διότι εκδόθηκαν μεταγενέστερα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, θα εξετάζουν τις αιτήσεις με τη σειρά που υποβάλλονται και θα τις εισάγουν στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές. Μετά την γνωμάτευση των Γ.Ε του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, θα εκδίδονται οι αποφάσεις υπαγωγής ή οι απορριπτικές αποφάσεις κατά περίπτωση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αίτησης θα εκδοθούν οι αποφάσεις για τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο