Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-09-2003 ]

ΠΟΛ.1106/24.9.2003 Παράταση υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β" κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

(Παράταση υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β" κατηγορίας του Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1084866/1962/338/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1106

ΘΕΜΑ: Παράταση υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικής μεθόδου (ΤΑΧISnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία ΒΆ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/7.11.2000 ΦΕΚ 248/Α), όπως ισχύουν:
α) των παρ. 1, περ. α, 2, 3, 6 του άρθρου 38,
β) της παρ. 2 του άρθρου 59,
γ) της παρ. 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις των ακόλουθων Αποφάσεων Υπουργού Οικονομικών:
α) υπ αριθ. 1042252/1534/355/0014/ΠΟΛ.1149/15.5.2002 (ΦΕΚ 656/Β),
β) υπ αριθ. 1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ.1055/2.3.2001 (ΦΕΚ 215/Β),
γ) υπ αριθ. 1023404/1363/0016/ΠΟΛ.1054/2.3.2001,
δ) υπ αριθ. 1101260/6084/787/0014/ΠΟΛ.1257/14.11.2001 (ΦΕΚ 1578/Β),
ε) υπ αριθ. 1092541/5472/690/0014/ΠΟΛ.1278/5.12.2001 (ΦΕΚ 1678/Β),
στ) υπ αριθ. 1002414/204/25/0014/ΠΟΛ.1005/8.1.1993 (ΦΕΚ 238/Β), ως ισχύει μετά τις υπ αριθ. 1042660/3595/Α0014/ΠΟΛ.1115/23.3.1993 (ΦΕΚ 252/Β) και υπ αριθ.1105799/1797/8881/0014/ΠΟΛ.1214/19.9.1994 (ΦΕΚ 727/Β) ΑΥΟ.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 69 και 76 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6/A).

4. α) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α).
β) Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 10 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α).

5. Την υπ αριθ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α) σύμφωνα με τις οποίες «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ότι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών».

7. Το γεγονός ότι, πρέπει να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας, των υποκειμένων που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ, για την υποχρεωτική υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ μέσω του TAXISnet.

8. Το γεγονός της ύπαρξης αδυναμίας εκ μέρους κάποιων υποκειμένων για υποβολή περιοδικών δηλώσεων αποκλειστικά και μόνο μέσω του ειδικού συστήματος Taxisnet.

9. Ο,τι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Η υποχρέωση υποβολής των αρχικών εμπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικής μεθόδου, από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ, που έχει ορισθεί για τις φορολογικές περιόδους από την 1η Ιουλίου 2003, μεταφέρεται την 1η Ιουλίου 2004.
Η προαιρετική υποβολή των περιοδικών δηλώσεων μέσω του TAXISnet εξακολουθεί να ισχύει για τους υπόχρεους της κατηγορίας αυτής.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο