Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-05-2012 ]

Ο.Κ.Χ.Ε. αριθμ. απόφ. 543/03/10.4.2012 Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά των στοιχείων κτηματογράφησης στους ΟΤΑ Άνοιξης, Δροσιάς, Εκάλης, Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Νέας Πεντέλης, Πεντέλης, Παλλήνης της Περιφέρειας Αττικής

(Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά των στοιχείων κτηματογράφησης στους ΟΤΑ Άνοιξης, Δροσιάς, Εκάλης, Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Νέας Πεντέλης, Πεντέλης, Παλλήνης της Περιφέρειας Αττικής)

Κατηγορία: Κτηματολόγιο

Αριθμ. απόφ. 543/03

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Χ.Ε.)

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 2 παρ. 8 εδ. στ) του ν.2308/1995, όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 6 παρ. 5 του ν.2308/1995, όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 13α παρ.4 του ν.2308/1995, όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 500/4/14.3.2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σύμφωνα με την οποία η εταιρεία προτείνει προς τον Ο.Κ.Χ.Ε. την έκδοση απόφασης για την παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά των στοιχείων κτηματογράφησης στους ΟΤΑ Άνοιξης, Δροσιάς, Εκάλης, Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Νέας Πεντέλης, Πεντέλης, Παλλήνης της Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριμένα προτείνει την 04.09.2012 ως προθεσμία μετά την παρέλευση της οποίας δεν θα είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά των στοιχείων κτηματογράφησης στους ΟΤΑ Άνοιξης, Δροσιάς, Εκάλης, Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Νέας Πεντέλης, Πεντέλης, Παλλήνης της Περιφέρειας Αττικής.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΚΧΕ.

6. Την εισήγηση της Προϊσταμένης του ΟΚΧΕ, 

αποφασίζει:

Την παράταση των προθεσμιών υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων και διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά των στοιχείων κτηματογράφησης στους ΟΤΑ Άνοιξης, Δροσιάς, Εκάλης, Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Νέας Πεντέλης, Πεντέλης, Παλλήνης της Περιφέρειας Αττικής έως την 04.09.2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2012

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο