Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-1997 ]

ΠΟΛ.1191/23.6.1997 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας

(Εξοδα διοικητικής λειτουργίας)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 23 Ιουνίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1067279/10619/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 12η-ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1191

ΘΕΜΑ: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας.

Αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:


1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 100 του Ν.2238/1994, όπως αυτές τέθηκαν με την παρ. 12 του άρθρου 14 του Ν.2459/1997, ορίζεται ότι για να προσδιοριστεί το καθαρό κέρδος που προκύπτει στην Ελλάδα από τη μόνιμη
εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης, η επιβάρυνση της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα με γενικά έξοδα διαχείρισης και διάφορα άλλα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας της, που πραγματοποιούνται από την έδρα της επιχείρησης που βρίσκεται στην αλλοδαπή, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από πέντε τοις εκατό (5%) των εξόδων διοικητικής λειτουργίας που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από τη μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης, όπως αυτά εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κάθε δεδομένης διαχειριστικής χρήσης. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα αναγκαία προς τούτο δικαιολογητικά για την αναγνώριση των δαπανών αυτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια χρήσιμη για την εφαρμογή αυτού του άρθρου.

2. Για την ομοιόμορφη και ορθή εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων, σας κοινοποιούμε την αρ. 290/1997 γνωμοδότηση του Ε.ΣΥ.Λ. Με την εν λόγω γνωμοδότηση ορίζεται η έννοια των εξόδων διοικητικής λειτουργίας και περαιτέρω περιγράφονται σε αυτή οι λογαριασμοί του Ε.Γ.Λ.Σ. και κάθε Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις, όπου εμφανίζονται οι διαλαμβανόμενες δαπάνες.

3. Τέλος, σας πληροφορούμε ότι η αριθμ. 1043228/10334/Β0012/Α.Υ.Ο., η οποία εκδόθηκε με βάση την προαναφερόμενη εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 100 του Ν.2238/1994, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 332/22.4.1997.

Σημείωση: Η μνημονευόμενη γνωμάτευση του Ε.ΣΥ.Λ. 290/1997 έχει ήδη δημοσιευθεί στο Νο 28 τεύχος, σελίδα 25 και στο Ηλεκτρονικό Αρχείο έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο