Σχόλια

Βλέπε και εγκύκλιο 44731/27.6.2012 Επικαιροποίηση Εγκυκλίου «Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. μετά την ισχύ των Ν. 4024/2011 και 4052/2012»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-04-2012 ]

Αρ. πρωτ. 29470/24.4.2012 Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. μετά την ισχύ των Ν. 4024/2011 και 4052/2012

(Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. μετά την ισχύ των Ν. 4024/2011 και 4052/2012)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 24/04/2012
Αρ. Πρωτ. 29470

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12, 10551, Αθήνα
Τηλέφωνα : 2131500155-6-8-9 
Fax :2103251016
E-mail: : [email protected] και Περιφέρειες)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: «Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. μετά την ισχύ των Ν. 4024/2011 και 4052/2012»

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 19256/7-3-2012 εγκυκλίου μας, με την οποία σας γνωρίζαμε τα ποσοστά κράτησης ανά είδος αποδοχών, σύμφωνα με το ν. 4024/2011, σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύτηκε ο Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α') αρ. 138 παρ. 10. 4 και ημερομηνία εφαρμογής αναδρομικά από 1/11/2011. Σας παρουσιάζουμε παρακάτω το νέο επεξηγηματικό πίνακα, προς διευκόλυνση των υπολόγων εκκαθαριστών μισθοδοσίας των πολιτικών υπαλλήλων - μετόχων του Ταμείου μας για την εφαρμογή των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων μετά την ισχύ των προαναφερόμενων Νόμων:


ΑΡΘΡΟ Ν. 4024/2011

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ.

13

Βασικός Μισθός

4%

15

Επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών

1 %

16

Επιδόματα Εορτών και Αδείας

0%

17

Οικογενειακή παροχή

1 %

18

Επίδομα Θέσης Ευθύνης

4%

24

Τρίμηνες αποδοχές

4%

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Ποσό 140,80 € αρ. 2 Ν. 3513/2006

4%

19

Κίνητρο Επίτευξης Στόχων και Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων

2%

20

Υπερωριακή εργασία

2%

21

Αμοιβές συλλογικών οργάνων

2%

29

Υπερβάλλουσα μείωση (σύμφωνα με το Ν. 4052/2012, αρ. 138 παρ. 10. 5, με αναδρομική ισχύ από 1/11/2011)

2%

30

EUROCONTROL (αρ. 34 και 34α Ν. 2682/1999), επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, ειδικό επιμίσθιο, αποζημίωση για προμήθεια στολής στους Διασώστες Πληρώματα Ασθενοφόρων Ε.Κ. Α.Β. (αρ. 32Ν. 4058/2012), επίδομα στους Ειδικούς Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης (παρ. 19, αρ. 9 Ν. 4057/2012)

2%

30

Εφάπαξ χρηματικό ποσό για μετάθεση σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής (αρ. 20 Ν. 2606/1998), έξοδα και αποζημιώσεις και εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για μετάθεση σε παραμεθόριες περιοχές (παρ. 22, αρ. 9 Ν. 2266/1994), οικονομικά κίνητρα και έξοδα μετάθεσης για μετατασσόμενους σε παραμεθόριες περιοχές ( αρ. 72 Ν. 3528/2007)

2%

30

Υπερβάλλουσα αύξηση (σύμφωνα με το Ν. 4024/2011, αρ. 29 παρ. 2. γ, με αναδρομική ισχύ από 1/11/2011)

Στην περίπτωση της υπερβάλλουσας αύξησης διενεργείται κράτηση 4% επί του Β.Μ. ή του Μ.Κ. του αντίστοιχου βαθμού.

0%Κατά τα λοιπά θέματα που αφορούν: 

Α) τα εν ισχύ ειδικά μισθολόγια

Β) αποδοχές υπαλλήλων που δε μετέχουν στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ. και

Γ) δαπάνες των δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.

εξακολουθούν να ισχύουν κατά περίπτωση οι κρατήσεις που αναγράφονται στον προαναφερθέντα «Οδηγό Κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.».

Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και διευκρίνιση.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο