Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-06-1997 ]

ΠΟΛ.1188/13.6.1997 Κοινοποίηση πιστοποιητικών Ορκωτών Ελεγκτών

(Κοινοποίηση πιστοποιητικών Ορκωτών Ελεγκτών )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 13 Ιουνίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1064068/1945

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ. & ΣΥΝΤ. ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΟΛ.: 1188

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση πιστοποιητικών Ορκωτών Ελεγκτών.

1. Οπως σας είναι γνωστό, από τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.2065/1992, προβλέπεται ότι οι Ορκωτοί Ελεγκτές που ενεργούν έλεγχο στις Ανώνυμες Εταιρίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά, υποχρεούνται να αναγράφουν τις οποιεσδήποτε παραβάσεις των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, που διαπιστώνουν κατά τον έλεγχο, στο πιστοποιητικό ελέγχου που συντάσσουν και στη συνέχεια να το κοινοποιούν στη Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών (τώρα Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Φορολογικών Ελέγχων).
Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ατονίσει η αποστολή πιστοποιητικών ελέγχου προς την Υπηρεσία μας, παρακαλούμε να συστήσετε στα μέλη σας την πιστή εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων και την ανελλιπή εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από αυτές.
Επίσης, παρακαλούμε να μας χορηγήσετε κατάσταση με τις Ανώνυμες Εταιρίες Ορκωτών Ελεγκτών που λειτουργούν σήμερα στη χώρα μας και είναι μέλη σας.


2. Οι Δ.Ο.Υ., προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, σε όσες περιπτώσεις, κατά τους ελέγχους που διενργούν στις Ανώνυμες Εταιρίες που υπάγονται στον έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών, με βάση τις διατάξεις του Ν.2190/1920,
διαπιστώνουν φορολογικές παραβάσεις, παρακαλούνται να ερευνούν εάν αυτές οι παραβάσεις αναγράφονται στο οικείο πιστοποιητικό ελέγχου που συνέταξε ο Ορκωτός Ελεγκτής και εάν αυτό έχει κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Φορολογικών Ελέγχων. Σε αντίθετη περίπτωση, να ενημερώνουν σχετικά την υπηρεσία μας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο