Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-06-1997 ]

ΠΟΛ.1180/3.6.1997 Υποχρέωση για τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τους αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα και τους σπογγαλιείς

(Υποχρέωση για τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τους αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα και τους σπογγαλιείς)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα 3 Ιουνίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1061006/346/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 15η - 14η
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α', Β' - Α'

ΠΟΛ.: 1180

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση για τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τους αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα και τους σπογγαλιείς.

Με αφορμή ερωτήματα, αναφορικά με υποχρέωση ή μη για τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τους αλιείς, σας γνωρίζουμε τα εξής:


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), δεν υποχρεούνται στην τήρηση των βιβλίων και στην έκδοση των στοιχείων του κώδικα αυτού, με εξαίρεση το ημερολόγιο μεταφοράς και το δελτίο αποστολής της παρ. 2 του άρθρου 11, οι αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, που ορίζονται από τα άρθρα 33 και 34 του Ν.1642/1986, για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΕΚ 125 Α'), εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς του νόμου αυτού.

2. Σύμφωνα με την περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν.1642/1986, θεωρούνται ως αγροτικές εκμεταλλεύσεις:

"δ) Η αλιεία σε γλυκά νερά, η αλιεία στα ελληνικά χωρικά ύδατα, η σπογγαλιεία, η ιχθυοτροφία, η βατραχοτροφία, η καλλιέργεια μυδιών, στρειδιών και η εκτροφή μαλακίων και μαλακοστράκων".
Με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 22 του άρθρου 4 του Ν.2390/1996 (ΦΕΚ 54 Α'), αντικαταστάθηκε η προαναφερόμενη διάταξη και δεν περιλαμβάνεται πλέον σ' αυτήν η αλιεία στα ελληνικά χωρικά ύδατα και η σπογγαλιεία.
Οι παραπάνω τροποποιήσεις των σχετικών διατάξεων έχουν εφαρμογή από 1.1.1997 (παρ. 23, άρθρο 4, Ν.2390/1996) και κρίθηκαν απαραίτητες, λόγω παραπομπής της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και εναρμόνισής μας προς το κοινοτικό δίκαιο (οδηγ. 77/388 Ε.Ο.Κ.)

3. Εν όψει των ανωτέρω, από 1.1.1997, τόσο οι αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα, όσο και οι σπογγαλιείς, έχουν τις υποχρεώσεις του επιτηδευματία για τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.

Ωστόσο, για λόγους χρηστής διοίκησης και προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή κυρώσεων σε βάρος των αλιέων, οι οποίοι, από άγνοια των σχετικών υποχρεώσεών τους κατά το πρώτο έτος εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, δεν προήλθαν στις αναγκαίες ενέργειες για την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και, κατ' ακολουθία, στη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, γίνεται δεκτό ότι μπορούν να συνεχίσουν μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ημερολογιακού έτους (31.12.1997), χωρίς να θεωρήσουν βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. (πέραν αυτών που υποχρεούνται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος). Στην περίπτωση αυτή, δεν θα αποδώσουν Φ.Π.Α. για το έτος 1997, αλλά και δεν θα δικαιούνται την κατ' αποκοπή επιστροφή Φ.Π.Α. (άρθρο 33, Ν.1642/1986).

Τονίζεται ότι, η εφαρμογή των παραπάνω υποχρεώσεων αρχίζει από 1.1.1998, χωρίς καμία παρέκκλιση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο