Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-04-2012 ]

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 32/11.4.2012 Δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση από την παρακράτηση της εισφοράς του άρθρου 44 παρ. 11 του Ν.3986/2011, λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής τους σχέσης, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 23 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α΄/2.2.2012)

(Δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση από την παρακράτηση της εισφοράς του άρθρου 44 παρ. 11 του Ν.3986/2011, λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής τους σχέσης, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 23 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α΄/2.2.2012))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 11 / 4 /12
Αριθ. Πρωτ. Σ70/58

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) 
Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191
FAX: 2105230046

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 32

ΘΕΜΑ: «Δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση από την παρακράτηση της εισφοράς του άρθρου 44 παρ. 11 του Ν.3986/2011, λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής τους σχέσης, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 23 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α΄/2.2.2012)»

ΣΧΕΤ.: Η αρ. εγκύκλιο 47/11.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4038/2012, με τις οποίες αντικαταστάθηκε η περ.γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την ως άνω σχετική εγκύκλιο σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.11 με τις οποίες επιβλήθηκε από 1.8.2011 επιπλέον μηνιαία εισφορά στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους εφόσον λαμβάνουν σύνταξη μεγαλύτερη των 1.700 €.

Σύμφωνα με την περ. γ΄ της προαναφερόμενης διάταξης εξαιρούνται της εισφοράς αυτής μεταξύ άλλων και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής τους σχέσης.

2. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις αντικαταστάθηκε από την έναρξη ισχύος της η περ.γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 και ως εκ τούτου, εξαιρούνται της εισφοράς της παρ.11, περ. α του ίδιου νόμου «…όσοι αποστρατεύτηκαν…ή έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης, πλην εκείνων που συνταξιοδοτούνται από ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης…».

Κατόπιν των ανωτέρω, δεδομένου ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποτελεί φορέα κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, οι συνταξιούχοι μας που ισχυρίζονται ότι συνταξιοδοτήθηκαν λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης (π.χ. υπάλληλοι Δημοσίου αορίστου χρόνου, μόνιμοι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με τις κοινές διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εργαζόμενοι της πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας που έκαναν χρήση των διατάξεων του ν. 3717/2008, εργαζόμενοι Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λπ.), δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις των προαναφερόμενων διατάξεων και συνεπώς υπόκεινται από 1.8.2011 στην πρόσθετη μηνιαία εισφορά, όπως αυτή καθορίζεται στην παρ. 11 α΄του ν. 3986/2011.

Αιτήσεις, που παραμένουν σ’ εκκρεμότητα, θα απορριφθούν σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο