Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-06-1997 ]

ΠΟΛ.1178/2.6.1997 Δυνατότητα επιστροφής Φ.Π.Α. με τους κατ αποκοπή συντελεστές σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος του Νομού Ξάνθης, που δεν έχουν το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο

(Δυνατότητα επιστροφής Φ.Π.Α. με τους κατ αποκοπή συντελεστές σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος του Νομού Ξάνθης, που δεν έχουν το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 2 Ιουνίου 1997
Αρ.Πρωτ.:1052823/2218/690/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α/ΙΙ

ΠΟΛ.: 1178

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα επιστροφής Φ.Π.Α. με τους κατ' αποκοπή συντελεστές σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος του Νομού Ξάνθης που δεν έχουν το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν.1642/1986 για την εφαρμογή του φόρου
προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 125 Α'):
α) του άρθρου 33 και
β) των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 58.
2. Την απόφαση Π.953/432/64/ (ΦΕΚ 107/Β'/25.2.1988). 3. Την αριθμ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι, λόγω της καταστροφικής πλημμύρας στις 30.11.1996, οι δικαιούχοι επιστροφής Φ.Π.Α. αγρότες του Νομού Ξάνθης απώλεσαν τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία έτους 1996.
5. Οτι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται περαιτέρω δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Κατ' εξαίρεση για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του Νομού Ξάνθης, που επλήγησαν από την πλημμύρα στις 30.11.1996, για την επιστροφή του Φ.Π.Α. με τους κατ' αποκοπή συντελεστές (άρθρο 33, Ν.1642/1986), γίνονται δεκτά αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα των σχετικών φορολογικών στοιχείων, εφόσον αυτά είναι θεωρημένα από τους υποκείμενους στο φόρο που τα έχουν εκδώσει και έχουν το στέλεχος.

Η θεώρηση θα αναφέρει ότι το αντίγραφο ή το φωτοαντίγραφο είναι το μοναδικό και ότι είναι ακριβές αντίγραφο εκείνου που παραμένει στο στέλεχος, επί του οποίου θα συμπληρώνεται η ένδειξη ότι χορηγήθηκε στον παραγωγό θεωρημένο μοναδικό αντίγραφο για την επιστροφή του Φ.Π.Α.

Η ανωτέρω ρύθμιση αφορά αποκλειστικά παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές  αγροτικών υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 1996.

Αρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο