Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-04-2012 ]

ΠΟΛ.1097/5.4.2012 Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

(Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 5/4/2012

(ΦΕΚ Β' 1182/10-04-2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β' «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Φ. Αθανασάκη
Τηλέφωνο : 210- 3645848
Fax : 210-3645413

ΠΟΛ 1097

Θέμα: Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και ειδικότερα: 
α) τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 15 του άρθρου 41 
β) τις διατάξεις του άρθρου 42
γ) τις διατάξεις του άρθρου 57
δ) τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988 (ΦΕΚ 107 Β725.2.88).

3. Τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1084/30.3.2012.

4. Τη με αριθ. πρωτ. Υ 25/6.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Υπουργούς Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792Β78.12.2011).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1084/30.3.2012, οι αιτήσεις επιστροφής μπορούν να υποβάλλονται και στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του αγρότη, στην περίπτωση που η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται απ' ευθείας από το δικαιούχο αγρότη, ή στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της συνεταιριστικής οργάνωσης, στην περίπτωση που η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται μέσω συνεταιριστικής οργάνωσης.
2. Στην περίπτωση υποβολής αιτήσεων επιστροφής σε Δ.Ο.Υ. που δεν διαθέτει τμήμα ελέγχου, η Δ.Ο.Υ. αυτή πραγματοποιεί τον προληπτικό έλεγχο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1084/30.3.2012 και σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο, ζητείται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου από τη Δ.Ο.Υ. που διαθέτει τμήμα ελέγχου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1084/30.3.2012. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση και το ΑΦΕΚ για την επιστροφή εκδίδεται και εκκαθαρίζεται από τη Δ.Ο.Υ. που διενεργεί τον έλεγχο.

3. Μετά την ολοκλήρωση της επιστροφής, οι Δ.Ο.Υ. που δεν διαθέτουν τμήμα ελέγχου διαβιβάζουν τις αιτήσεις επιστροφής στη Δ.Ο.Υ. που διαθέτει τμήμα ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1084/30.3.2012, προκειμένου για τη διενέργεια ελέγχου που προβλέπεται στην παράγραφο 10 της ίδιας απόφασης.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 
Παντελής Οικονόμου

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο