Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-06-1997 ]

ΠΟΛ.1177/6.6.1997 Χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 105, Ν.Δ.118/1973

(Χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 105, Ν.Δ.118/1973 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 6 Ιουνίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1036429/245/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 13η Φορ.Κεφαλαίου
ΤΜΗΜΑ: Α'

ΠΟΛ.: 1177

ΘΕΜΑ: Χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 105 ν.δ.118/1973

Με αφορμή αναφορά του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών -Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών (άρθρα 105, 112 και 82, Ν.Δ.118/1973), απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου που μεταβιβάζει την κυριότητα ή συνιστά εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, που αποκτήθηκαν αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, αν δεν προσαρτηθεί πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι υποβλήθηκε η οικεία δήλωση και εκπληρώθηκαν οι φορολογικές υποχρεώσεις στο σύνολό τους ή μερικά κ.λπ.
Στην περίπτωση αυτή (μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου), το προηγούμενο πιστοποιητικό χορηγείται μετά την εξόφληση του ολόκληρου φόρου που επιμεριστικά αναλογεί σ' αυτό.
Οποιος, κατά τη διενέργεια πράξεων του επαγγέλματος ή λειτουργήματός του, αρνείται ή παραλείπει να εφαρμόσει τις πιο πάνω διατάξεις, υπόκειται σε πρόστιμο από 10.000 έως 500.000 δραχμές (άρθρο 117, Ν.Δ.118/1973).
Η διατύπωση των διατάξεων των πιο πάνω άρθρων έγκειται στην πρόνοια να διασφαλισθεί το φορολογικό δικαίωμα του Δημοσίου, με την απαγόρευση κατάρτισης συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης κληρονομιαίου ακινήτου πριν την έκδοση πιστοποιητικού κληρονομιάς, προϋπόθεση της οποίας είναι η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του κληρονόμου.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1943/1991, για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης κ.λπ., καθορίζεται προθεσμία διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι τα πιστοποιητικά δίδονται αμέσως και πάντως δεν καθυστερούν πάνω από 10 ημέρες από την υποβολή του αιτήματος στην υπηρεσία.

3. Εχουν παρατηρηθεί τα φαινόμενα αφενός οι συμβολαιογράφοι να συντάσσουν τα οικεία συμβόλαια με μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού και αφετέρου οι Δ.Ο.Υ. να εκδίδουν αδικαιολόγητα εκ των υστέρων πιστοποιητικά με ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όχι την ημερομηνία σύνταξης και υπογραφής αυτών.

4. Εν όψει των ανωτέρω και προκειμένου να εκλείψουν τα φαινόμενα αυτά, παρακαλούμε στην πιστή εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, τόσο από τις Δ.Ο.Υ., όσο και από τους συμβολαιογράφους. Τονίζουμε με ιδιαίτερη έμφαση ότι στα εκδιδόμενα πιστοποιητικά η αναγραφόμενη ημερομηνία θα πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία σύνταξής τους (υπογραφής από τον αρμόδιο προϊστάμενο).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο