Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-04-2012 ]

ΠΟΛ.1063/5.3.2012 Τρόπος έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών τα στοιχεία των οποίων καταγράφονται στην Κάρτα Αποδείξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994.

(Τρόπος έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών τα στοιχεία των οποίων καταγράφονται στην Κάρτα Αποδείξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αριθμ. ΠΟΛ 1063

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων γ΄ (υποπερίπτωση γδ) και ζ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του N. 2238/1994 (ΚΦΕ) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄), της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) και των παραγράφων 2 και 3α του άρθρου 27 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της Υ25/6.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β΄/8.12.2011) Πρωθυπουργικής απόφασης «περί καθορισμού των αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών».

5. Την ανάγκη αναγραφής ορισμένων δεδομένων στις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994 «περί της καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών σε μαγνητική κάρτα» με σκοπό την αποφυγή καταστρατήγησης της σχετικής φορολογικής νομοθεσίας.

6. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

1. Στις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών καθώς και στα στοιχεία που επέχουν θέση αποδείξεων λιανικής, τα δεδομένα των οποίων καταγράφονται στην Κάρτα Αποδείξεων που ορίζεται με τις διατάξεις, της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994, τίθεται με την έκδοσή τους, σε οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο τους, η ένδειξη «Κάρτα Αποδείξεων», ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσής τους.

2. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης αποδείξεων η ως άνω ένδειξη τίθεται με σφραγίδα, ενώ ειδικά στις αποδείξεις που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών του Ν. 1809/1988, μπορεί να τίθεται εντύπως, ύστερα από κατάλληλο προγραμματισμό, σε όσους τύπους εξ αυτών είναι τεχνικά δυνατόν.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


3 Σχόλια

image description Your Name | April 6, 2012 11:52 AM | Απάντηση
Μπορεί να είμαι χαζός, αργοστροφος ή βλάκας, αλλά γιατί πρέπει να μπαίνει η ένδειξη κάρτα αποδείξεων όταν τα στοιχεία καταχωρούνται στην κάρτα? Τι νόημα μπορεί να έχει?
image description iamblichos | April 6, 2012 1:59 PM | Απάντηση
Για να μην χρησιμοποιηθεί δύο φορές (και μέσω κάρτας και στην έντυπη μορφή της) Είναι σαν ένα είδος "ακύρωσής" της , απ'τή στιγμή που θα περαστεί στην κάρτα.
image description Your Name | April 6, 2012 2:06 PM | Απάντηση
ΕΓΩ ΛΕΩ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΟΧΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΛΛΑ Ο ΙΔΙΟΣ Ο...ΠΕΛΑΤΗΣ.... ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΕΧΟΥΜΕ...ΠΕΛΑΤΕΣ .... ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ !!! ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΒΣ ???
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο