Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-1997 ]

ΠΟΛ.1168/22.5.1997 Ποσοστό τόκου υπερημερίας

(Ποσοστό τόκου υπερημερίας )

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 22 Μαΐου 1997
Αριθ. Πρωτ.: 1056190/5117-13/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 26/05/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1168

ΘΕΜΑ: Ποσοστό τόκου υπερημερίας.
ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 1114138/9383-13/0016/23-10-1996 εγκύκλιος.

Σε συνέχεια της παραπάνω εγκυκλίου, που αναφέρεται στο ποσοστό του τόκου υπερημερίας, με το οποίο επιβαρύνονται οι καταλογισμοί από απαιτήσεις του Δημοσίου για ποσά φόρων ή τελών που εισπράχθηκαν από τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και δεν αποδόθηκαν εμπρόθεσμα, καθώς και οι λοιπές οφειλές που επιβαρύνονται με τόκο υπηρημερίας, σας πληροφορούμε ότι μειώθηκε το ποσοστό του νομίμου και εξ υπερημερίας τόκου ως εξής: α. Από 17.2.1997 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 24% το χρόνο και β. Από 13.5.1997 διαμορφώθηκε εκ νέου σε ποσοστό 23% το χρόνο.

Η μεταβολή αυτή επήλθε ύστερα από τις αριθμ. 2406/14.2.1997 (ΦΕΚ 23/Α'/26.2.1997) και 2411/12.5.1997 πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις οποίες ορίστηκαν μειωμένα επιτόκια στη χρηματοδότηση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων έναντι ενεχύρου τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου σε ποσοστό 20% το χρόνο με την αρχική και 19% με τη νεώτερη απόφαση, από τις ίδιες ως ανωτέρω ημερομηνίες.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο