Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-02-2012 ]

Αρθρα ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2012 Μετά την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012 και την εγκύκλιο 4601/304/12-3-2012 Υπ. Εργασίας

(ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2012 Μετά την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012 και την εγκύκλιο 4601/304/12-3-2012 Υπ. Εργασίας)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2011 - 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατηγορία εργαζομένων & χρόνια υπηρεσίας

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Από 14/2/2012

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

1.Χωρίς προϋπηρεσία

26,18 €

28,80 €

2.Με 1 τριετία

27,49 €

30,11 €

3.Με 2 τριετίες

28,80 €

31,42 €

4.Με 3 τριετίες

30,11 €

32,73 €

5.Με 4 τριετίες

31,42 €

34,04 €

6.Με 5 τριετίες

32,73 €

35,35 €

7.Με 6 τριετίες

34,03 €

36,65 €

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατηγορία εργαζομένων & χρόνια υπηρεσίας

ΜΙΣΘΟΣ Από 14/2/2012

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

1.Χωρίς προϋπηρεσία

586,08 €

644,69 €

2.Με 1 τριετία

644,69 €

703,30 €

3.Με 2 τριετίες

703,30 €

761,91 €

4.Με 3 τριετίες

761,90 €

820,51 €

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατηγορία εργαζομένων & χρόνια υπηρεσίας

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Από 14/2/2012

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

1.Χωρίς προϋπηρεσία

22,83 €

25,11 €

2.Με 1 τριετία

23,97 €

26,25 €

3.Με 2 τριετίες

25,11 €

27,39 €

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατηγορία εργαζομένων & χρόνια υπηρεσίας

ΜΙΣΘΟΙ Από 14/2/2012

ΑΓΑΜΟΙΕΓΓΑΜΟΙ
1.Χωρίς προϋπηρεσία510,95 €562,05 €
2.Με 1 τριετία562,05 €613,15 €

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΑΓΑΜΟΙ Από 1/03/2012

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε

0-3

26,18 €

6,67%

1,75 €

3-6

27,49 €

1,75 €

6-9

28,80 €

»

9-12

30,11 €

»

12-15

31,42 €

»

15-18

32,73 €

»

18 - ΑΝΩ

34,03 €

»

 

ΕΓΓΑΜΟΙ Από 1/03/2012

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΑ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε

0-3

28,80 €

6,67%

1,75 €

3-6

30,11 €

»

6-9

31,42 €

»

9-12

32,73 €

»

12-15

34,04 €

»

15-18

35,35 €

»

18 - ΑΝΩ

36,65 €

»

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΑΓΑΜΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ Από 1/03/2012

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε

0-3

586,08 €

 

39,09 €

3-6

644,69 €

6,67%

»

6-9

703,30 €

 

»

9-ΑΝΩ

761,90 €

 

»

 

ΕΓΓΑΜΟΙ Από 1/03/2012

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε

0-3

644,69 €

 

39,09 €

3-6

703,30 €

6,67%

»

6-9

761,91 €

 

»

-ΑΝΩ

820,51 €

 

»

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ
ΑΓΑΜΟΙ
Από 1/03/2012

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε

0-3

22,83 €

6,67%

1,52 €

3-6

23,97 €

»

6& ΑΝΩ

25,11 €

»

 

ΕΓΓΑΜΟΙ Από 1/03/2012

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε

0-3

25,11 €

 

1,52 €

3-6

26,25 €

 

»

6& ΑΝΩ

27,39 €

6,67%

»

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ
ΑΓΑΜΟΙ
Από 1/03/2012

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΑ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε

0-3

510,95 €

 

34,08 €

3& ΑΝΩ

562,05 €

6,67%

34,08 €

 

ΕΓΓΑΜΟΙ
Από 1/03/2012

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε

0-3

562,05 €

 

34,08 €

3& ΑΝΩ

613,15 €

6,67%

34,08 €ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο