Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-2012 ]

Αριθ. πρωτ.: 5431.3/1/28.3.2012 Καθορισμός Συντελεστών Οικογενειακού Επιδόματος Ναυτικών 2011

(Καθορισμός Συντελεστών Οικογενειακού Επιδόματος Ναυτικών 2011)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Πειραιάς, 28 / 03 / 2012
Αριθ. Πρωτ.: 5431.3 / 1 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ: 3ο

Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη
Πύλη Ε1- Ε2
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
TELEFAX : 210 4223176
Πληροφορίες : ΔΡΙΤΣΑ Δ.
Τηλέφωνο : 210 4064193

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός Συντελεστών Οικογενειακού Επιδόματος Ναυτικών 2011».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 7 παρ.3 του π.δ. 213/83 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (ΦΕΚ 77 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 380/94 (ΦΕΚ 213 Α΄).

2. Του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου …..Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 147 Α΄) .

3. Του π.δ. 73/2011 «Μετονομασία ………….. και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 178 Α΄).

4. Του π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243 Α ΄).
5. Το απόσπασμα πρακτικών του ΔΣ/ΕΛΟΕΝ της 7ης /21-09-2011 συνεδρίασής του.

6. Το αριθ. 54350/374/28-02-2012 έγγραφο του Υπ.Οικονομικών.

7. Την αριθμ. 5431.3/1/11/23-03-2011 απόφαση ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΝ/ ΓΔΔΥ/ΔΥΑΣΟ.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Την έγκριση της απόφασης του ΔΣ/ΕΛΟΕΝ της 7ης/21-09-2011 συνεδρίασής του, με την οποία καθορίσθηκαν οι συντελεστές του οικογενειακού επιδόματος των ναυτικών για το έτος 2011 ανάλογα με τον αριθμό παιδιών να είναι με τους ίδιους συντελεστές έτους 2010 λαμβάνοντας υπόψη και την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών όπως αυτή διατυπώθηκε στο με στοιχείο 6 του προοιμίου της παρούσης.

2. Κατόπιν των ανωτέρω οι συντελεστές και για το έτος 2011 θα είναι οι κατωτέρω:

Με ένα (1) παιδί σε 1,73 ευρώ ανά ημέρα θαλάσσιας υπηρεσίας

Με δύο (2) παιδιά σε 4,21 ευρώ « « « «

Με τρία (3) παιδιά σε 7,82 ευρώ « « « «

Με τέσσερα (4) παιδιά σε 12,48 ευρώ « « « «

Με πέντε (5) παιδιά σε 19,51 ευρώ « « « «

Με έξι (6) παιδιά σε 25,67 ευρώ « « « «

Με επτά (7) παιδιά και άνω σε 35,47 ευρώ, « « « «

Τα ανωτέρω ποσά θα πολλαπλασιάζονται αντίστοιχα με τις ημέρες ασφάλισης που έχει κατά το έτους 2011 ο δικαιούχος ναυτικός.

3. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.


H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο