Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-05-1997 ]

1049776/10404/Β0012/2.5.1997 Καθορισμός προϋποθέσεων και λεπτομερειών για το σχηματισμό, από μέρους του ΟΤΕ, πρόβλεψης για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων

(Καθορισμός προϋποθέσεων και λεπτομερειών για το σχηματισμό, από μέρους του ΟΤΕ, πρόβλεψης για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΚαθορισμός προϋποθέσεων και λεπτομερειών για το σχηματισμό, από μέρους του ΟΤΕ, πρόβλεψης για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων 1049776/10404/Β0012/2.5.1997

Εχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν.2374/1996 (ΦΕΚ 32 Α').
β. Την αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/13/1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
γ. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Για την αναγνώριση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 2 του Ν.2374/1996 πρόβλεψης, την οποία δικαιούται να σχηματίζει ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεών του, απαιτείται η συνδρομή των ακόλουθων προϋποθέσεων:


α. Το ποσό της πρόβλεψης υπολογίζεται επί της αξίας των τηλεφωνικών συνδέσεων, η οποία αναγράφεται στους λογαριασμούς που εκδίδει ο ΟΤΕ προς επιτηδευματίες μετά την αφαίρεση της αξίας των τηλεφωνικών συνδέσεων με το Δημόσιο, δήμους και κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

β. Σχετικά με το ύψος της πρόβλεψης που μπορεί να σχηματίζεται κάθε χρόνο και τις λοιπές προϋποθέσεις, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτ. θ' της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο