Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-03-2012 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Γ 5013433ΕΞ 23.3.2012 Κοινοποίηση της υπ’αριθμ. ΔΕΦΚ Γ5001747ΕΞ 11.1.2012 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 165/Β΄)

(Κοινοποίηση της υπ’αριθμ. ΔΕΦΚ Γ5001747ΕΞ 11.1.2012 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 165/Β΄))

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2012
Αριθ.Πρωτ:ΔΕΦΚ Γ 5013433ΕΞ2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄Β΄ Γ΄
Ταχ.Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10

Τ.Κ. : 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες : Ε.Κερασιώτη
Τηλέφωνο : 210 6987414
FAX : 210 6987408

Θ έ μ α : Κοινοποίηση της υπ’αριθμ. ΔΕΦΚ Γ5001747ΕΞ 11.1.2012 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 165/Β΄)

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπ’αριθμ. ΔΕΦΚ Γ5001747ΕΞ 11.1.2012 ΑΥΟ, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 165/Β/6-02-2012 και ισχύει από δημοσιεύσεώς της, με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η υπ’αριθμ. Φ.883/530/16-9-1999 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1872/Β/13-10-1999) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή». Με την κοινοποιούμενη απόφαση επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

1. Αντικαθίσταται η περίπτωση ΑβΙ του άρθρου 4 της Φ.883/530/16-9-1999 ΑΥΟ αναφορικά με το ύψος της εγγύησης που απαιτείται για την έκδοση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή στην περίπτωση παραγωγού ή μεταποιητή καπνικών προϊόντων. Ειδικότερα καθορίζεται ως ελάχιστο όριο εγγύησης το ποσό των 300.000 ευρώ, το οποίο προκειμένου για επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών περιορίζεται στο ποσό των 20.000 ευρώ.

2. Αντικαθίσταται η περίπτωση ε΄ της παραγράφου Α του άρθρου 4 της ανωτέρω απόφασης, αναφορικά με τις εγγυήσεις που απαιτούνται για την έκδοση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή στην περίπτωση παραγωγών ή μεταποιητών που δεν έχουν ετήσια δραστηριότητα ως εξής:

α) Η υποπερίπτωση Ι αφορά πλέον τον καθορισμό εγγύησης που απαιτείται για την έκδοση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή, στην περίπτωση παραγωγού ή μεταποιητή ενεργειακών ή αλκοολούχων προϊόντων που δεν έχει ετήσια δραστηριότητα σε αυτά. Όσον αφορά τα ενεργειακά προϊόντα δεν επέρχονται αλλαγές. Στα αλκοολούχα προϊόντα επανακαθορίζονται τα ελάχιστα όρια εγγύησης και ειδικότερα τα όρια αυτά περιορίζονται για τα μεν αλκοολούχα προϊόντα σε 70.000 ευρώ, για τον ζύθο σε 20.000 ευρώ και για τα ενδιάμεσα προϊόντα 10.000 ευρώ.

β) Η υποπερίπτωση ΙΙ αφορά πλέον τον καθορισμό της εγγύησης που απαιτείται για τη έκδοση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή στην περίπτωση παραγωγού ή μεταποιητή βιομηχανοποιημένων καπνών που δε έχει ετήσια δραστηριότητα σε αυτά, στην οποία δεν έχουν επέλθει αλλαγές εκτός από τον καθορισμό των ελαχίστων ορίων κατ’αναλογία με την περίπτωση ΑβΙ, του άρθρου 4.

γ) Η υποπερίπτωση ΙΙΙ αφορά πλέον τον καθορισμό της εγγύησης που απαιτείται για την έκδοση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή στην περίπτωση παραγωγού ή μεταποιητή βιομηχανοποιημένων καπνών και αλκοολούχων προϊόντων που έχει προηγούμενη δραστηριότητα εκτός καθεστώτος αναστολής (εκτός φορολογικής αποθήκης). Στην περίπτωση αυτή για τον καθορισμό της εγγύησης εφαρμογή έχουν πλέον οι διατάξεις των παραγράφων ΑβΙ, ΑγΙ και ΑδΙ του άρθρου 4 της Φ.883/530/16-9-1999 ΑΥΟ, με τις οποίες καθορίζεται το ποσό της εγγύησης που απαιτείται για φορολογική αποθήκη μεταποιητή ή παραγωγού καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων προϊόντων και ζύθου αντίστοιχα.

δ) Τέλος προστίθεται υποπερίπτωση ΙV στην οποία μεταφέρονται αυτούσιες οι διατάξεις που περιλαμβάνονταν ως σήμερα στην υποπερίπτωση ΙΙ της Φ.883/530/16-9-1999 ΑΥΟ.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Φ.ΤΣΟΥΡΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο