Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-05-1997 ]

ΠΟΛ.1166/23.5.1997 Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 Κ.Β.Σ.

(Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα 23 Μαΐου 1997
Αριθ. Πρωτ.: 1055211/317/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β'

ΠΟΛ.: 1166

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 Κ.Β.Σ.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) περί υποβολής φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε' της περίπτωσης γ' του άρθρου 38 του ίδιου Π.Δ., με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί με απόφασή του να ορίζει διαφορετικό χρόνο υποβολής των φορολογικών στοιχείων.
3. Την 1107147/1239/0006Α'/4.10.1996 (ΦΕΚ Β' 922) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών. 4. Αιτήματα των ενδιαφερομένων, με τα οποία ζητείται παράταση του χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων.

5. Την ανάγκη διευκόλυνσης της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που ορίζονται από το άρθρο 20 του Κ.Β.Σ., ενόψει και της υποχρέωσης για πρώτη φορά υποβολής των ισοζυγίων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα ισοζύγια, ως επί το πλείστον, συνυποβάλλονται με τις λοιπές καταστάσεις του άρθρου αυτού.

6. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και των ισοζυγίων, που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ, του ημερολογιακού έτους 1996, από 25 Μαϊου στις 10 Ιουνίου 1997.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο