Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-12-2010 ]

Αριθ. πρωτ.:Δ15Β 1174542 ΕΞ 28.12.2010 Δυνατότητα ακύρωσης ή μη απόφασης επιβολής προστίμου για απώλεια μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσίας

(Δυνατότητα ακύρωσης ή μη απόφασης επιβολής προστίμου για απώλεια μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσίας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 28/12/2010
Αριθ. πρωτ.:Δ15Β 1174542 ΕΞ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο :

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα ακύρωσης ή μη απόφασης επιβολής προστίμου για απώλεια μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσίας.

Απαντώντας στη με αριθ. πρωτ. Δ15 1165440 ΕΙ 2010/9.12.2010 αίτησή σας, σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε ότι επί ανάλογου αιτήματος το Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου Φορολογίας με το από 2433/12.3.2007 έγγραφό του αποφάνθηκε ως ακολούθως:

«Εκ των προεκτεθέντων συνάγεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση - (κατά την οποία επεβλήθη πρόστιμο - ως εκ της δηλώσεως του φορολογουμένου περί απωλείας των και κατόπιν επελθόντος συμβιβασμού «ανακάλυψη περί υπάρξεως των βιβλίων και στοιχείων - δεν μπορεί να γίνει λόγος για ακύρωση της πράξεως επιβολής προστίμου για τους ακόλουθους λόγους:
α) Επειδή το πρόστιμο αφορά τον χρόνο και τόπο της μη επιδείξεως και η παράβαση είναι τυπική δηλ. άνευ υπαιτιότητας και κατά συνέπεια δεν αλλάζουν τα δεδομένα, όταν ενδεχομένως αλλάξει ή μεταστραφεί η υπαίτιος κατάσταση (τούτο επηρεάζοντος μόνο την επιμέτρηση, ως προελέχθη).
β) Επειδή μετά την επελθούσα συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς κατ' άρθρο 70 παρ. 6 ν. 2238/1994 η πράξη κατέστη «αμετάκλητος».
Δεν συντρέχουν δε οι όροι ούτε της αιτήσεως ακυρώσεως άρθρου 75 ν. 2238/1994 ούτε της προσφυγής κατά του συμβιβασμού, άρθρου 70 ιδίου νόμου ούτε θα υπήρχε, εξ άλλου και σχετική προθεσμία (πέραν του απαράδεκτου) κατά τις σχετικές διατάξεις του Κ.Διοικ. Δικ., για το δεύτερο.»

Ενόψει των ανωτέρω, που αποτελούν πάγια διοικητική θέση, δεν παρέχεται από τις κείμενες διατάξεις δυνατότητα ανάκλησης της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης. Σημειώνεται ακόμη ότι, οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών (περαίωση) του ν. 3888/2010, ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Ελέγχου του Υπουργείου μας, στην οποία έχετε, επίσης, υποβάλλει την αίτησή σας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο