Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-1997 ]

ΠΟΛ.1165/22.5.1997 Επιστροφή Φ.Π.Α. που αναλογεί στο ποσό της συνυπευθυνότητας που παρακρατείται από τους βαμβακοπαραγωγούς

(Επιστροφή Φ.Π.Α. που αναλογεί στο ποσό της συνυπευθυνότητας που παρακρατείται από τους βαμβακοπαραγωγούς )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα 22 Μαΐου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1055635/2373/726/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α-ΙΙ

ΠΟΛ.: 1165

ΘΕΜΑ: Επιστροφή ΦΠΑ που αναλογεί στο ποσό της συνυπευθυνότητας που παρακρατείται από τους βαμβακοπαραγωγούς.

1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα και προκειμένου να τύχουν επιστροφής του Φ.Π.Α. οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος για τη χρήση του έτους 1995, εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 1060752/3305/898/0014/εγκύκλιος.

2. Επειδή οι εκδότες των στοιχείων αγοράς συσπόρου βάμβακος για το έτος 1996 δεν συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες που δόθηκαν με την παραπάνω εγκύκλιο για την αναγραφή στα στοιχεία αυτά του ποσού της προσωρινής συνυπευθυνότητας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες με τους κατ' αποκοπή συντελεστές και προκειμένου να τύχουν οι αγρότες αυτοί επιστροφής του φόρου, γίνεται δεκτό η ρύθμιση που έγινε για τη χρήση του 1995 να επαναληφθεί και για τη χρήση του 1996. Ειδικότερα, για να πραγματοποιηθεί κατά το οικονομικό έτος 1997 η επιστροφή του φόρου στους αγρότες και επί του ποσού της συνυπευθυνότητας για τη χρήση του 1996, θα πρέπει:

α) σε κάθε φορολογικό στοιχείο που υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., από το οποίο προκύπτει η αξία της παράδοσης του βαμβακιού, να αναγράφεται, πέραν των στοιχείων που απαιτούνται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και στο ποσό της προσωρινής συνυπευθυνότητας ανά κιλό (που ίσχυε κατά την ημερομηνία παράδοσης του βαμβακιού), καθώς και το συνολικό ποσό της εισφοράς συνυπευθυνότητας που προκύπτει για το συγκεκριμένο στοιχείο, ήτοι: πωληθέντα κιλά βάμβακος επί ποσό προσωρινής συνυπευθυνότητας / κιλό = ποσό παρακρατηθείσας συνυπευθυνότητας,

β) στην περίπτωση που δεν έχει αναγραφεί στο φορολογικό στοιχείο το ποσό της παρακρατηθείσας συνυπευθυνότητας, όπως αναφέρεται παραπάνω, ο εκδότης του στοιχείου αυτού να αναγράψει σ' αυτό εκ των υστέρων το ποσό της προσωρινής συνυπευθυνότητας, καθώς επίσης να υπογράψει και να σφραγίσει την ένδειξη αυτή, γ) στο πρωτότυπο φύλλο του ειδικού βιβλίου (συγκεντρωτική κατάσταση), το οποίο υποβάλλεται στην αρμόδια για την επιστροφή του φόρου Δ.Ο.Υ., να υπάρχει έγγραφη βεβαίωση της Συνεταιριστικής Ενωσης ότι: στο συνολικό ποσό της επιστροφής του φόρου που αναγράφεται για κάθε αγρότη, συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της συνυπευθυνότητας που αναλογεί. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η επιστροφή του φόρου θα ενεργείται επί του ποσού της αξίας πώλησης που αναγράφεται στο αρχικό φορολογικό στοιχείο αγοράς βάμβακος και στο οποίο θα περιλαμβάνεται η αξία της παρακρατηθείσας προσωρινής συνυπευθυνότητας και δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την επιστροφή του φόρου τυχόν συμπληρωματικά ή πιστωτικά στοιχεία που εκδίδονται ύστερα από τη λήξη της εκοκκιστικής περιόδου, λόγω των τυχόν διαφορών που προκύπτουν από την οριστικοποίηση του ποσού της συνυπευθυνότητας. Η παραπάνω ρύθμιση αφορά αποκλειστικά και μόνο τη χρήση του 1996 και δεν πρόκειται η ρύθμιση αυτή να επαναληφθεί για επόμενες χρήσεις.
Κατά συνέπεια, θα πρέπει για τη χρήση 1997 και τις επόμενες στα φορολογικά στοιχεία να αναγράφονται από τους εκδότες των στοιχείων αυτών όλα τα αναγκαία δεδομένα σχετικά με την παρακρατηθείσα συνυπευθυνότητα, όπως αναφέρονται παραπάνω.


3. Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί επιστροφή του Φ.Π.Α. επί του ποσού της συνυπευθυνότητας για τη χρήση του 1995, με βάση πιστωτικά τιμολόγια που έχουν εκδοθεί το έτος 1996, ύστερα από την οριστικοποίηση του ποσού της συνυπευθυνότητας, στην περίπτωση που οι βαμβακοπαραγωγοί δεν έτυχαν επιστροφής του φόρου και επί του ποσού αυτού, λόγω μη εφαρμογής των οδηγιών που δόθηκαν με την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 1060752/3305/898/ΠΟΛ.1168/24.5.1996, καθόσον: - έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έτους 1996 (χρήση 1995) - δεν προβλέπεται από την Α.Υ.Ο. Π.953/432/64/ να γίνεται επιστροφή του φόρου με βάση πιστωτικά τιμολόγια αγοράς.


4. Η ΠΑΣΕΓΕΣ παρακαλείται να ενημερώσει τις Συνεταιριστικές Ενώσεις σχετικά με τα παραπάνω και οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται για την ορθή εφαρμογή της επιστροφής του φόρου στους αγρότες.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο