Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-2012 ]

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 26/20.3.2012 Τροποποίηση του ειδικού διετούς προγράμματος για την πρόσληψη 25.000 ανέργων (6248/31-3-2010 Κ.Υ.Α.) και του ειδικού τετραετούς προγράμματος για την πρόσληψη 40.000 ανέργων (6251/31-3-2010 Κ.Υ.Α.)

(Τροποποίηση του ειδικού διετούς προγράμματος για την πρόσληψη 25.000 ανέργων (6248/31-3-2010 Κ.Υ.Α.) και του ειδικού τετραετούς προγράμματος για την πρόσληψη 40.000 ανέργων (6251/31-3-2010 Κ.Υ.Α.))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 20/3/2012
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/155

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Δεμίρης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 247
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :26

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση του ειδικού διετούς προγράμματος για την πρόσληψη 25.000 ανέργων (6248/31-3-2010 Κ.Υ.Α.) και του ειδικού τετραετούς προγράμματος για την πρόσληψη 40.000 ανέργων (6251/31-3-2010 Κ.Υ.Α.)»
ΣΧΕΤ. : εγκύκλιο 50/10 Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. & Γεν. Έγγρ. Ε40/530/10-09-2010.

1. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 21492/858/27.10.2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1771/τ.Β΄/2010) που αφορούν το διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων.

Με την παραπάνω απόφαση τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 7, 8 και 9 της με αριθ. 6248/244/31.3.2010 Κ.Υ.Α..

Η τροποποίηση αφορά:

Στο ειδικό διετές πρόγραμμα επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών υπάγονται και επιχειρήσεις που θα προσλάβουν άτομα και με το ειδικό καθεστώς μερικής απασχόλησης.

2. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 21445/856/27-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1771/τ.Β΄/2010) που αφορούν το τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων.

Με την παραπάνω απόφαση τροποποιήθηκαν τα άρθρα 4, 7 και 9 της με αριθ. 6251/31-03-2010 Κ.Υ.Α..

Η τροποποίηση αφορά:

Οι γυναίκες αυτοαπασχολούμενες που απασχολούν έως ένα άτομο μπορούν να υπαχθούν στο ειδικό τετραετές πρόγραμμα για την δημιουργία μιάς (1) νέας θέσης εργασίας με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης για χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δεκαοκτώ (18) μήνες κατά το διάστημα απουσίας τους λόγω κυοφορίας, λοχείας ή φροντίδας παιδιών εφόσον κατά τον έλεγχο υπαγωγής προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος, για το οποίο θα υπαχθούν στο πρόγραμμα και εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να συνεχίσουν το πρόγραμμα για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των σαράντα οκτώ (48) μηνών επιχορήγησης και της δέσμευσης και των δώδεκα (12) μηνών χωρίς επιχορήγηση.

Ο ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο