Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-03-2012 ]

Αρ. πρωτ.: Φ80000/οικ.6037/435/20.3.2012 Θέματα συνταξιοδότησης αναπήρων συζύγων, γονέων και αδελφών

(Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 138 περ. ΣΤ' του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α' 41))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 20/03/2012
Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.6037/435

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Γ'

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Τ αχ. Κώδικας : 10110 Αθήνα
Πληροφορίες : Χ. Γκιουλέκα
Τηλέφωνο : 210 3368113

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 138 περ. ΣΤ' του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α' 41)»

Σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 138 περ. ΣΤ' του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α'), ρυθμίζονται -μεταξύ άλλων- θέματα συνταξιοδότησης αναπήρων συζύγων, γονέων και αδελφών και για την εφαρμογή τους δίνουμε τις ως κατωτέρω διευκρινίσεις:

1. Με την παρ. 1 του αρ. 37 του ν. 3996/2011 αντικαταστάθηκε η παρ.4 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ Α' 48), όπως ίσχυε μετά την αντικατάστασή της με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 61 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ Α' 272), τη συμπλήρωσή της με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 3518/2006 και την προσθήκη του άρθρου 140 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α' 58). 

Σύμφωνα με την περ. στ' του αρ. 37 του ν. 3996/2011, στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής ενέπιπταν και τα πρόσωπα που είχαν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης ως γονείς ή σύζυγοι αναπήρων πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3996/2011, δεν είχε εκδοθεί όμως οριστική απόφαση συνταξιοδότησης γι αυτούς. Οι εκκρεμείς αυτές αιτήσεις, βάσει της αντικαθιστώμενης περ. στ', έπρεπε να κριθούν με βάση τις προϋποθέσεις που έθετε η διάταξη του άρθρου 37 του ν. 3996/2011.

2. Με την κοινοποιούμενη διάταξη (αρ. 138 περ. ΣΤ' ν. 4052/2012) αντικαθίσταται η περ. στ' του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 (Α 170) και προβλέπεται ότι οι αιτήσεις των ασφαλισμένων γονέων ή συζύγων αναπήρων που είχαν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3996/2011 (ήτοι πριν την 05.08.2011) θα κριθούν με βάση το καθεστώς που ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως.

Προβλέπεται επίσης ότι απορριπτικές αποφάσεις συνταξιοδότησης που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 επί αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 4/8/2011 ανακαλούνται αυτοδίκαια και αυτές οι αιτήσεις συνταξιοδότησης επανακρίνονται με βάση το προγενέστερο του ν. 3996/2011 νομοθετικό καθεστώς.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο