Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-01-2011 ]

Αριθ. πρωτ.:Δ15Α 1016529 ΕΞ 31.1.2011 Ημερολόγιο Διαφημίσεων

(Ημερολόγιο Διαφημίσεων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 31/1/2011
Αριθ. πρωτ.:Δ15Α 1016529 ΕΞ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο :

ΘΕΜΑ: Ημερολόγιο Διαφημίσεων.

Απαντώντας στην από 11/1/2011 αίτησή σας και στα ερωτήματα που θέτετε σ' αυτή, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα: 

Ι. Ημερολόγιο Διαφημίσεων 

• Με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 12 του Ν.2328/1995, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Ν.2429/1996, καθιερώθηκε υποχρέωση τήρησης θεωρημένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ημερολογίου διαφημίσεων από τα αναφερόμενα στο εδάφιο α' της παρ. 2 του άρθρου αυτού μέσα ενημέρωσης. Σημειώνεται ότι το εν λόγω βιβλίο, τηρείται πάντα σε θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. έντυπα, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησής του (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά), χωρίς να υπάρχει δυνατότητα από τις κείμενες διατάξεις, όταν αυτό τηρείται μηχανογραφικά, μη εκτύπωσής του σε θεωρημένο έντυπο, λόγω της υποβολής του στη Δ.Ο.Υ. σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων.

• Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία μπορεί με απόφασή του μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου επιθεωρητή να ορίζει κατά τρόπο διάφορο τη θεώρηση κάθε βιβλίου ή στοιχείου ή και να επιτρέπει τη μη θεώρησή τους, στις περιπτώσεις που τηρούνται ή εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο.

• Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα το ημερολόγιο διαφημίσεων, όταν αυτό τηρείται μηχανογραφικά, εκτυπώνεται πάντα σε θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. έντυπα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα μη εκτύπωσής του σε θεωρημένο έντυπο, λόγω της υποβολής του στη Δ.Ο.Υ. σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης, εκτός και αν με απόφαση του προϊσταμένου της εν λόγω Δ.Ο.Υ. και με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου επιθεωρητή επιτραπεί η μη θεώρησή του.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο