Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-12-2009 ]

Αριθ. πρωτ.:Δ15Α 1115388 ΕΞ 2.12.2009 Υποχρέωση σύνταξης απογραφής

(Υποχρέωση σύνταξης απογραφής)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 2/12/2009
Αριθ. πρωτ.:Δ15Α 1115388 ΕΞ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο :

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση σύνταξης απογραφής.

Απαντώντας σε σχετικό έγγραφό σας σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας της δεύτερης κατηγορίας τηρεί και βιβλίο απογραφών εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του παρόντος Κώδικα, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από πώληση αγαθών υπερέβησαν το όριο τήρησης βιβλίων πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Κώδικα αυτού, δηλαδή τις 150.000 ευρώ (για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/11/2006 και μετά).

2. Περαιτέρω με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1100938/0015/ΠΟΛ.1134/14.12.2004, η οποία έχει εφαρμογή για την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής από τους επιτηδευματίες της δεύτερης κατηγορίας την 31.12.2004 και στο εξής, ορίζεται ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής, μεταξύ άλλων και ο επιτηδευματίας που εκμεταλλεύεται ανθοπωλείο (α/α 18 της υπόψη Υπουργικής Απόφασης) καθώς και οι αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις (α/α 38 της υπόψη Υπουργικής Απόφασης).

3. Επίσης στην 1142775/1435/0015/ΠΟΛ.1321/21.12.1995 εγκύκλιό μας, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής ο εκμεταλλευτής ανθοπωλείου. Δεν περιλαμβάνεται η πώληση μη φυσικών ανθέων και φυτών (πλαστικά, υφαντά, χάρτινα κ.λπ.), καθώς και η πώληση φυτών και δενδρυλλίων από φυτώρια.

Ακόμη, στην υπόψη εγκύκλιο αναφέρεται ότι απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής οι αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αφορά τους αγρότες που τηρούν βιβλία εσόδων - εξόδων, είτε γιατί δεν ανήκουν στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. των αγροτών, είτε γιατί έχουν μεταταγεί με δήλωσή τους από το ειδικό καθεστώς των αγροτών στο κανονικό (άρθρο 33 παρ. 5, 6 και 7 του ν. 1642/1986 - νυν άρθρο 41 παρ. 5, 6 και 7 του ν. 2859/2000). Ως αγρότες θεωρούνται αυτοί, που ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που προβλέπουν οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 34 του ν. 1642/1986 (νυν παρ. 3 και 4 του άρθρου 42 του ν. 2859/2000), όπως γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, ιχθυοτροφία, δασοκομία, μελισσοκομία κ.λπ.

4. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι ο εκμεταλλευτής ανθοπωλείου που τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα υπερέβησαν τις 150.000 ευρώ, απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής, εφόσον πωλεί φυσικά άνθη και φυτά, ανεξάρτητα του τρόπου πώλησης αυτών (με το κομμάτι, σε γλάστρες κ.λπ.) του τρόπου αγοράς τους (από φυτώρια κ.λπ.) καθώς και του αντισυμβαλλόμενου πελάτη (χονδρική ή λιανική πώληση).

Αντίθετα, ο επιτηδευματίας που έχει ως αντικείμενο εργασιών την αγορά έτοιμων καλλωπιστικών φυτών και δενδρυλλίων, τη συντήρησή τους (πότισμα κ.λπ.) και πιθανώς την ανάπτυξη αυτών μέχρι την πώλησή τους δηλαδή δεν εκμεταλλεύεται ανθοπωλείο κατά την κοινή έννοια ούτε μπορεί να θεωρηθεί αγρότης ή αγροτική εκμετάλλευση σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν εμπίπτει στην παραπάνω απαλλαγή από την τήρηση βιβλίου απογραφών.

5. Συνεπώς με βάση τα οικονομικά δεδομένα που παραθέτετε στο έγγραφό σας η επιχείρηση την 31/12/2007 απαλλάσσεται από τη σύνταξη απογραφής αφού οι πωλήσεις της έδρας, που λειτουργεί ως ανθοπωλείο (1.061.482,45) υπερβαίνουν το 50% του συνόλου των εσόδων της (1.063.028,46).

Αντίθετα την 31/12/2008 υποχρεούται στην σύνταξη απογραφής για όλα τα εμπορεύσιμα είδη επειδή οι πωλήσεις που διενεργήθηκαν από την έδρα, που είναι ανθοπωλείο (155.155,65) δεν υπερβαίνουν το 50% του συνόλου των εσόδων της (1.397.813,19).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο