Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-1997 ]

ΠΟΛ.1161/13.5.1997 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 16 του Ν.2465/1997

(Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 16 του Ν.2465/1997 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 13 Μαΐου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1052471/561/Τ. & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛ.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β
Δ/ΝΣΗ 16η Εισπρ.Δημ.Εσόδων
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1161

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 16 του ν.2465/1997.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 16 του Ν.2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/26.2.1997) "Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών" και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, αναφορικά με θέματα αρμοδιότητάς μας.
Με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 16 του ανωτέρω νόμου, προστέθηκε περ. δ' στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1073/1980, όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.1959/1991, με την οποία ορίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταβίβαση των αδειών κυκλοφορίας των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων (Ν.1073/1980) που είχαν παραχωρηθεί σε επαγγελματίες αυτοκινητιστές ή τους καθολικούς διαδόχους τους με συμβολαιογραφικά προσύμφωνα, τα οποία είχαν συνταχθεί πριν από την ισχύ της ανωτέρω διάταξης, είναι η καταβολή από τον
αγοραστή ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) δρχ. υπέρ του Δημοσίου.
Διευκρινίζεται ότι για την είσπραξη του ανωτέρω ποσού θα συμπληρώνεται από τον υπόχρεο το "Σημείωμα για την Εκδοση Αποδεικτικού Είσπραξης" (αρ. εντύπου 50). Με βάση το σημείωμα αυτό θα γίνεται η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στις Δ.Ο.Υ., οι οποίες θα εκδίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο είσπραξης τύπου Α) στον Κωδικό Εσόδων προϋπολογισμού 1379 "Λοιπά ειδικά τέλη και εισφορές στα οχήματα".
Διευκρινίζεται, επίσης, ότι για την είσπραξη του ανωτέρω ποσού δεν οφείλονται τέλη χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 19 του άρθρου 15 του Κώδικα Χαρτοσήμου.

Νόμος υπ' αριθ. 2465/1997
Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών


Αρθρο 16
Λοιπές Ρυθμίσεις

14. Στο άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.1073/1980, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν.1959/1991, προστίθεται περίπτωση δ', η οποία έχει ως εξής:

"δ) Κατ' εξαίρεση της περίπτωσης γ', δύνανται να μεταβιβάζονται οι άδειες κυκλοφορίας στους παραπάνω επαγγελματίες ή τους καθολικούς διαδόχους τους, εφόσον αυτές είχαν παραχωρηθεί σ' αυτούς με συμβολαιογραφικά προσύμφωνα, τα οποία είχαν συνταχθεί πριν από την ισχύ της διάταξης αυτής. Στην περίπτωση αυτή, ο αρχικός δικαιούχος της άδειας δεν είναι υπόχρεος να προσκομίσει την προβλεπόμενη στην περίπτωση γ' βεβαίωση της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταβίβαση αυτή είναι η καταβολή από τον αγοραστή ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών υπέρ του Δημοσίου".

Αρθρο 18

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο